Duży mózg oznacza wysoki poziom inteligencji?

Dodaj do ulubionych

Duża objętość mózgu nie jest tożsama wysokiemu ilorazowi inteligencji. Badacze uważają, że większy wpływ na poziom naszego intelektu ma struktura mózgu.  

Naukowcy przenalizowali wyniki 148 badań, w których łącznie wzięło udział aż 8000 badanych. Na ich podstawie wyciągnięto wniosek o marginalnej korelacji pomiędzy wielkością mózgu a IQ respondentów.  

"Sformułowaliśmy hipotezę, iż wielkość mózgu odgrywa jedynie niewielką rolę w osiąganiu określonych wyników podczas testów inteligencji. Mimo, iż da się zauważyć pewną zależność pomiędzy rzeczonymi aspektami, to jest ona relatywnie nieistotna” powiedział autor, Jakob Pietschnig z Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Wiedeńskiego w Austrii.  

"Uważamy, że struktura oraz integralność mózgu odgrywają istotniejszą rolę w kształtowaniu inteligencji” napisał naukowiec w komunikacie prasowym opublikowanym na łamach gazetki akademickiej. 

Badacze zauważyli również, że mózg mężczyzny jest objętościowo większy od mózgu kobiety, jednakże fakt ten nie wpływa na różnice w poziomie IQ pomiędzy płciami.  

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑