Inteligencja człowieka już nie jest tajemnicą!?

Dodaj do ulubionych

Inteligencja człowieka już nie jest tajemnicą - Za nasze zdolności umysłowe odpowiadają indywidualne różnice w strukturze mózgu 

Każdego człowieka charakteryzuje indywidualna mieszanka cech osobowościowych: niektórzy z nas są niezwykle otwarci, inni bardzo pewni siebie, natomiast jeszcze inni – niezwykle nieśmiali. Jak wskazują wyniki najnowszego badania, struktura mózgu również jest wysoce zindywidualizowana i wpływa zarówno na anatomiczną jak i poznawczą sferę naszego życia. Od struktury mózgu zależy między innymi iloraz inteligencji czy umiejętność zapamiętywania informacji.  Wyniki eksperymentu ukazały się w magazynie NeuroImage.

Jak kształtuje się inteligencja

"Głównym celem neurologii poznawczej jest zrozumienie sposobu w jaki kształtuje się inteligencja, między innymi poprzez identyfikację różnic w strukturze oraz funkcjach pełnionych przez mózg" stwierdził autor badania, Aron K. Barbey, profesor neurologii na Uniwersytecie w Illinois oraz pracownik Instytutu Technologii i Nauk Zaawansowanych imienia Beckmana.  

Przez dziesięciolecia eksperci specjalizujący się w neurologii poznawczej podejmowali starania mające na celu określenie powiązań występujących pomiędzy aktywnością określonych obszarów mózgu a cechami takimi jak inteligencja czy zdolność koncentracji. Do chwili obecnej nie byli oni jednakże w stanie w pełni zidentyfikować ich w ramach jednego eksperymentu.  

Barbey oraz nadzorowany przez niego zespół naukowców rozpoczął swoje badania od określenia wielkości oraz kształtu określonych obszarów mózgu respondentów.  

"Przyjrzeliśmy się strukturze włókien nerwowych i istoty białej, jak też ich wielkości, grubości oraz schematom aktywności" powiedział Patrick Watson, badacz pracujący w Instytucie Beckmana. "Analizie poddaliśmy również zmienne poznawcze, a przede wszystkim pamięć roboczą oraz funkcję kierowniczą mózgu."

Wykorzystując metodę statystyczną określaną mianem analizy komponentów niezależnych, badacze podzielili powiązane ze sobą aspekty aktywności mózgowej na cztery dziedziny główne. To właśnie one określały różnice anatomiczne występujące pomiędzy osobami badanymi. Silny wpływ miały na nie przede wszystkim cechy biologiczne, takie jak wielkość czy kształt mózgu. Nie bez znaczenia pozostawał także wiek osób poddawanych testowi. Nadmienić w tym miejscu należy, iż zidentyfikowane dziedziny bazowe nie pozwoliły określić różnic pomiędzy respondentami w sferze poznawczej. Naukowcy przeanalizowali też różnice w strukturze mózgu, których to nie udało się zamknąć w czterech dziedzinach bazowych. Szczególną uwagę przywiązano do inteligencji oraz zdolności zapamiętywania informacji.  

 "Udało nam się zidentyfikować cechy zarówno anatomiczne jak i poznawcze warunkujące inteligencję." stwierdził Barbey.

 Cechy określone w ramach opisywanego otwierają drogę ku lepszemu zrozumieniu różnic w strukturze mózgowej przedstawicieli rodzaju ludzkiego. Rezultaty eksperymentu wskazały także na występowanie subtelnych różnic w kwestii umiejętności poznawczych respondentów.  

"Nie ma dwóch takich samych mózgów, tak jak nie znajdziemy dwóch identycznych twarzy. Z uwagi na ten fakt, bardzo trudno jest określić jak wyglądać powinien “normalny” mózg" twierdzi Watson. "Przyglądając się różnicom w strukturze mózgu, udało nam się jednakże zidentyfikować obszary odpowiedzialne za pamięć oraz inteligencję."

Badacze opublikowali wyniki przeprowadzonych badań na ogólnodostępnej platformie noszącej nazwę Open Science Framework, aby zachęcić innych ekspertów do podjęcia dalszej analizy struktury i funkcji mózgu.  

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑