Komórki mózgowe kontrolują proces starzenia  

Dodaj do ulubionych

Komórki mózgowe kontrolują proces starzenia  

Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego im. Alberta Einsteina odkryli, że komórki macierzyste zlokalizowane w podwzgórzu odpowiadają za szybkość postępowania procesu starzenia się organizmu. Odkrycie dokonane dzięki wykorzystaniu modelu zwierzęcego może poskutkować opracowaniem innowacyjnych metod zapobiegania chorobom wykształcającym się w podeszłym wieku oraz zwiększania ogólnej długości życia. Wyniki eksperymentu opublikowano w cyfrowym wydaniu magazynu Nature.

Naukowcy w ramach wcześniejszych badań ustalili, że podwzgórze odpowiada między innymi za stymulację rozwoju komórek, ich wzrost, reprodukcję oraz metabolizm. W roku 2013, eksperci z Uniwersytetu Medycznego im. Alberta Einsteina odkryli, iż rzeczony obszar mózgu odpowiada także za szybkość postępowania procesu starzenia. Niedawno udało im się dodatkowo zidentyfikować komórki odpowiedzialne za ten stan rzeczy. Okazało się, że są to komórki macierzyste odgrywające niebagatelną rolę w formowaniu nowych neuronów mózgowych.

"Nasze badanie pokazuje, że znaczna ilość komórek macierzystych zlokalizowanych w okolicy podwzgórza wymiera w sposób naturalny na przestrzeni życia zwierząt, co z kolei sprawia, że upośledzenie ich organizmu postępuje szybciej" stwierdził główny autor badania, doktor medycyny Dongsheng Cai, profesor farmakologii molekularnej na Uniwersytecie Medycznym im. Alberta Einsteina. "Zauważyliśmy jednakże, że skutki obumierania komórek są odwracalne. Uważamy, że zwiększenie ich populacji lub też maksymalizacja ilości produkowanych przez nie molekuł umożliwi spowolnienie procesu starzenia się ciała."

Poddając analizie komórki macierzyste z obszaru podwzgórza celem sprawdzenia czy są one odpowiedzialne za przyspieszanie procesu niedołężnienia organizmu, naukowcy przyjrzeli się najpierw ich żywotności, a następnie - aktywności. Okazało się, że ich ilość u badanych myszy uległa znacznemu zmniejszeniu po przekroczeniu wieku 10. miesięcy. Po kolejnych kilku miesiącach zauważano pierwsze symptomy starzenia się gryzoni. "W wieku około dwóch lat, niemalże wszystkie komórki badanego typu były nieaktywne lub martwe" stwierdził doktor Cai.

Badacze postanowili następnie określić, czy utrata rzeczonych komórek powoduje starzenie się organizmu per se czy też wyłącznie się do niego przyczynia. W tym celu postanowili oni selektywnie zakłócać aktywność komórek podwzgórza u myszy w średnim wieku. "Nasze działania znacznie przyspieszyły starzenie się zwierząt. Przedstawiciele grupy, na której prowadzono eksperymenty zmarli szybciej niż gryzonie z grupy kontrolnej".

Czy więc uzupełnienie komórek macierzystych może przeciwdziałać negatywnym skutkom postępu w latach? Aby możliwe było udzielenie odpowiedzi na to pytanie, eksperci wstrzyknęli komórki macierzyste w obszarze podwzgórza myszy, u których ich ilość była zarówno prawidłowa jak i kształtowała się poniżej średniej. W obydwu grupach zastosowana metoda spowolniła lub całkowicie zatrzymała proces starzenia.  

Doktor Cai oraz jego współpracownicy odnotowali, że komórki macierzyste podwzgórza hamowały postępujące niedołężnienie organizmu poprzez produkcję molekuł noszących nazwę mikroRNA (miRNAs). Nie biorą one udziału w syntezie białek, jednakże regulują ekspresję genową. miRNAs znajdują się wewnątrz niewielkich cząstek zwanych egzosomami, które to z kolei stanowią jeden ze składników mysiego płynu mózgowo-rdzeniowego.  

Naukowcy pobrali egzosomy zawierające miRNA z komórek macierzystych a następnie zmieszali je z płynem mózgowo-rdzeniowym dwóch grupy myszy: gryzoni w pełni zdrowych oraz takich, u których całkowicie obumarły komórki macierzyste podwzgórza. Zastosowana metoda znacznie spowolniła proces starzenia się organizmu w obydwu grupach, zwiększając dodatkowo wydolność mięśni, koordynację oraz zdolności poznawcze myszy.  

Naukowcy starają się teraz zidentyfikować ilość microRNA mogąca spowalniać proces starzenia – będzie to pierwszy krok na drodze do opracowania efektywnych metod walki z chorobami typowymi dla wieku starczego.  

Opublikowana praca nosi nazwę "Komórki macierzyste podwzgórza a kontrola procesu starzenia się organizmu poprzez egzosomalne miRNA." W skład zespołu naukowców, poza nadmienionymi powyżej, weszli także: doktor Yalin Zhang, doktor Min Soo Kim, doktor Baosen Jia, doktor Jingqi Yan, doktor Juan Pablo Zuniga-Hertz oraz doktor Cheng Han. Wszyscy oni pracują na Uniwersytecie Medycznym im. Alberta Einsteina.

Badanie współfinansowano dzięki grantom udzielonym przez Narodowy Instytut Zdrowia (DK078750, AG031774 , HL113180 oraz DK099136).

 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑