Medyczna marihuana - Zastosowanie, bezpieczeństwo stosowania

Dodaj do ulubionych

Medyczna marihuana: przepisy prawne, zastosowanie, bezpieczeństwo stosowania

Czym jest medyczna marihuana?

Gdy w artykułach naukowych lub popularnonaukowych spotykamy się z pojęciem medycznej marihuany, powinniśmy mieć świadomość, że nazwa ta odnosi się konopi wykorzystywanych przez terapeutów celem łagodzenia dotkliwości określonych problemów zdrowotnych. Jest ona stosowana do celów leczniczych, nie natomiast do uzyskania stanu upojenia narkotykowego.  

Marihuana sprzedawana jako lek nie różni się niemalże niczym od tej stosowanej w celach rekreacyjnych. Co jednak ciekawe, stale opracowywane są jej nowe odmiany, zawierające mniejsze ilości związków chemicznych powodujących zmianę nastroju lub zachowania oraz większe ilości składników odpowiadających za uśmierzanie bólu i poprawę ogólnego stanu zdrowia.  

W niniejszym artykule poruszone zostaną następujące tematy:

Związki chemiczne występujące w medycznej marihuanie,

Wpływ marihuany na mózg,

Skutki uboczne stosowania,

Leki bazujące na właściwościach chemicznych marihuany,  

Przepisy prawne obowiązujące w stanach, w których zalegalizowano stosowanie medycznej marihuany  

Zastosowanie substancji do leczenia dzieci .

 

THC i CBD w marihuanie medycznej

Marihuana zawiera ponad 80 związków chemicznych, noszących wspólną nazwę kannabinoidów. To właśnie one odpowiadają za psychoaktywne działanie rośliny. Na chwilę obecną najwięcej informacji naukowcy pozyskali o dwóch z nich, a mianowicie - THC (tetrahydrokannabinol) oraz CBD (kannabidiol). Obydwie one odkryte zostały na początku lat 60tych ubiegłego wieku. THC uznaje się za główną substancję psychoaktywną zawartą w roślinie, natomiast CBD zyskuje coraz większe uznanie lekarzy, jako że jej zastosowanie pozwala leczyć tak poważne problemy zdrowotne jak chociażby padaczka.

 

THC a marihuana medyczna

THC, będący głównym składnikiem psychoaktywnym konopi, został przez naukowców przebadany w najpełniejszym stopniu. Uznaje się, że substancja ta wpływa na ludzki organizm wielopłaszczyznowo, między innymi zmieniając temperaturę ciała, puls, postrzeganie czasu, powodując występowanie lub zanikanie stanów niepokoju, prowadząc do uśmierzenia odczuwalnego bólu, jak też - do zaburzeń pamięci krótkotrwałej i postrzegania przestrzeni.  

THC odpowiada także za występowanie stanów euforycznych, które sprawiły, że cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem miłośników używek psychoaktywnych.  

 

CBD a marihuana medyczna

CBD jest substancją o właściwościach całkowicie odmiennych od tych charakterystycznych dla THC. Aby mieć faktyczny wpływ na organizm, jej dawka musi być bowiem o 100 razy większa. CBD nie powoduje upojenia ani stanów euforycznych. Co ciekawe, w dużych ilościach THC wzmaga uczucie niepokoju, natomiast CBD go koi.  

 

Jak marihuana wpływa na mózg?

Marihuana wpływa na funkcjonowanie mózgu na wielu różnorodnych płaszczyznach. Zależnie od sposobu jej przyjmowania, waha się także jej siła działania. W przypadku palenia marihuany, efekty jej zażycia są niemalże natychmiastowe, jako że THC dostaje się do krwioobiegu poprzez płuca. Powoduje to, że komórki mózgu wydzielają dopaminę, co z kolei prowadzi do wywołania uczucia euforii. Konsumpcja marihuany sprawia, że substancje w niej zawarte działają z o wiele większym opóźnieniem - niekiedy nawet po godzinie od jej zażycia.  

 

Receptory kannaboidowe

THC, CBD oraz pozostałe kannabinoidy stymulują tak zwane receptory kannaboidowe. Ich celem jest utrzymanie dobrostanu ciała pomimo zachodzących w nim – proces ten nazywany jest homeostazą. Główne receptory kannaboidowe ciała noszą nazwę CB1 i CB2.

 

Receptory CB1

Receptory CB1 wpływają na zdolności kognitywne, motoryczne, oraz dotkliwość odczuwanego bólu. Większość z nich zlokalizowana jest w mózgu, jednakże niewielki odsetek receptorów CB1 zidentyfikowano także w wątrobie, tarczycy, macicy, kościach oraz tkance jąder.

 

Receptory CB2

Rzeczone receptory zlokalizowane są przede wszystkim w komórkach układu odpornościowego, śledzionie i układzie żołądkowo-jelitowym.  

Występowanie receptorów CB2 zaobserwowano także w mózgu. Co intrygujące, odgrywają one istotną rolę w procesie reprodukcji, jako że przyspieszają rozwój embrionalny i zwiększają przeżywalność nasienia. CB2 redukują również dotkliwość symptomów takich problemów zdrowotnych jak chociażby choroba zapalna jelita (IBD).

 

Kannabinoidy a endokannabinoidy

Nasze ciało wytwarza własne substancje kannabinoidowe, które to określane są mianem endokannabinoidów. Pełnią one rozliczne funkcje w organizmie, zapewniając między innymi odpowiedni przebieg homeostazy oraz kontrolując reakcje organizmu na urazy. Kannabinoidy zawarte w marihuanie zaburzają naturalną regulację poziomu wytwarzanych przez organizm substancji chemicznych  (w tym dopaminy). Naukowcy uważają, że ich działanie sprawia, że organizm produkuje ich ponadprzeciętnie duże ilości.

 

Medyczne zastosowania marihuany

W chwili obecnej prowadzone są rozliczne badania nad właściwościami marihuany oraz jej wpływem na organizm. Eksperci zapewne wiedzieliby o wiele więcej o tej roślinie, jednakże jej całkowita delegalizacja w latach 30tych zauważalnie spowolniła postęp badań. W chwili obecnej sytuacja odwraca się jednakże na korzyść naukowców. Oznacza to, że możliwe jest prowadzenie zakrojonych na szerszą skalę badań i uzyskanie bardziej miarodajnych rezultatów odnośnie skutków stosowania konopii.  

 

Zastosowania medyczne THC: Wzmaganie apetytu

Jednym z najczęstszych zastosowań medycznej marihuany jest jej wykorzystywanie celem zwiększenia apetytu u pacjentów cierpiących na AIDS, nowotwory, oraz choroby pochodne charakteryzujące się zaburzeniami łaknienia.   

Syntetyczne tabletki zawierające THC o nazwie Marinol zatwierdzone zostały w roku 1985 przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków. Nie tylko zwiększają one apetyt, ale także zmniejszają nudności oraz częstotliwość wymiotów pacjentów.   

Inne zastosowania THC

Poza stymulacją apetytu, THC ma także inne zastosowania. Najistotniejszymi z nich są:  

Uśmierzanie bólu

Łagodzenie zapaleń

Leczenie zaburzeń kontroli mięśni

 

Medyczne zastosowania CBD

CBD, niepsychoaktywny kannabinoid będący składnikiem marihuany zyskał niezwykłą popularność w mediach, głównie z uwagi na fakt, iż charakteryzuje się on ponadprzeciętną skutecznością w leczeniu padaczki u dzieci. Poza tym CBD stosowane jest w następujących przypadkach:  

Ochrona mózgu przez chorobami takimi jak choroba Alzheimera, wylew, stwardnienie rozsianie oraz choroba Parkinsona  

Uśmierzanie bólu u pacjentów cierpiących na nowotwory, stwardnienie rozsiane oraz reumatoidalne zapalenie stawów,  

Zapobieganie wykształcaniu się nowotworów,

Uśmierzanie zaburzeń umysłowych w przypadku schizofrenii, choroby Parkinsona oraz stresu pourazowego

Leczenie stanów lękowych

Leczenie uzależnienia od narkotyków, głównie od morfiny i heroiny.

 

Skutki uboczne stosowania marihuany medycznej (krótkotrwałe)

Mimo, iż medyczna marihuana słynie ze swoich korzyści leczniczych, jej stosowanie prowadzić może również do występowania skutków ubocznych. Może ona bowiem między innymi zaburzać pamięć krótkotrwałą, utrudniać podejmowanie decyzji, jak też doprowadzić do wahań nastroju, sprawiając że pacjent staje się nadmiernie beztroski lub zaniepokojony.  

Marihuana w dużych dawkach powodować może także halucynacje, paranoję oraz zaburzenia świadomości.  

Rzeczony lek może również zwiększać dotkliwość symptomów takich chorób układu oddechowego jak zapalenie oskrzeli.  

 

Skutki uboczne stosowania marihuany medycznej (długofalowe)

Stosowanie marihuany wiąże się także z ryzykiem wystąpienia długofalowych skutków ubocznych. W przypadku częstego jej palenia pojawić się może silny kaszel oraz infekcje płuc. Nadmiar rzeczonego leku przyczyniać się może także do depresji, zaburzeń lękowych, braku motywacji, myśli samobójczych oraz – jeżeli jest on stosowany w ciąży – problemy ze zdrowiem dziecka.  

 

Czy marihuana uzależnia?

Naukowcy od dawna starają się ustalić czy marihuana jest substancją uzależniającą. Do dnia dzisiejszego brakuje jasno określonej definicji uzależnienia od marihuany. Niemniej jednak, Światowa Organizacja Zdrowia określiła kryteria klasyfikacji nadmiernego stosowania rzeczone substancji. Osoba, która spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów uznawana jest za skłonną do nadużywania marihuany.  

 

Wykazywanie silnej chęci przyjęcia marihuany;

Zauważalne trudności w określeniu pór przyjmowania substancji;

Występowanie symptomów odstawiennych po zaprzestaniu stosowania marihuany;

Stałe zwiększenie ilości stosowanego narkotyku celem osiągnięcia zadowalającego efektu;

Odmawianie sobie innych przyjemności celem zaoszczędzenia środków na zakup marihuany;

Stosowanie substancję dalej mimo zauważonych skutków ubocznych.  

Ryzyko nadużywania marihuany utrzymuje się, zgodnie z wynikami przeprowadzonych niedawno badań, na poziomie niższym niż ryzyko przedawkowania innych powszechnie dostępnych substancji uzależniających. Kształtuje się ono na poziomie 9 %, natomiast ryzyko przedawkowania w nikotyny to 32 %, heroiny 23 %, a alkoholu - 15 %. Kiedy jednak substancja stosowana jest przez daną osobę jeszcze przed osiągnięciem pełnoletniości, ryzyko jej nadużywania w dalszym życiu wzrasta aż do 16 %. Wartość ta może być jeszcze wyższa w przypadku, gdy marihuanę palili lub konsumowali także rodzice dziecka.  

Dronabinol i Nabilon: leki na bazie marihuany

W roku 1985, agencja FDA wydała zgodę na produkcję dwóch leków powstających na bazie THC. Są to dronabinol (Marinol) i nabilon (Cesamet). Obydwa one są przepisywane pacjentom celem wzmożenia apetytu, złagodzenia nudności i wymiotów oraz uśmierzenia odczuwanego bólu.

Dronabinol (Marinol)

Dronabinol to ekstrakt powstający z żywicy konopnej. Oznacza to, że zawarta  w nim substancja THC ma właściwości identyczne jak ta pozyskiwana z rośliny. Fakt ten powoduje jednakże, że medykament wpływa na zmiany nastroju oraz postrzegania rzeczywistości w sposób identyczny jak marihuana.

 

Nabilon (Cesamet)

W przeciwieństwie do powyżej omawianego leku, nabilon powstaje na bazie syntetycznego THC, który znacznie różni się od tego pozyskiwanego bezpośrednio z konopi. Powoduje on tym samym znacznie mniejsze wahania nastroju i zaburzenia świadomości.

 

Sposoby podawania marihuany medycznej

Medyczna marihuana podawana może być doustnie, poprzez wdychanie lub aplikowana bezpośrednio na skórę.  

Doustne stosowanie konopi

Marihuana jadalna przyjmuje wiele form. Może ona stanowić dodatek do ciastek i innych słodyczy, zostać dodana do napojów lub też przetworzona i podana w postaci tabletki.

Marihuana przyjmowana doustnie działa na organizm z pewnym opóźnieniem. Pierwsze efekty zauważyć można dopiero po 30 do 60 minutach od jej zażycia. Maksymalną skuteczność substancja osiąga po 2-3 godzinach. Z uwagi na fakt opóźnionej efektywności, pacjent nie jest w stanie odpowiednio określić właściwej dawki leku – niejednokrotnie prowadzi to do przyjęcia ilości większej niż zalecana. W przypadku nadmiernego spożycia jej efekty utrzymywać się mogą nawet do 10 godzin.  

Jako, że właściwości THC nie zaburzają oleje i tłuszcze, substancja ta może być dodawana do ciastek, czekolady, wołowiny, sałatek, czy burgerów.  

Posiłki takie nie różnią się jednak smakiem od ich tradycyjnych odpowiedników, a więc należy trzymać je z dala od dzieci, zwierząt oraz osób postronnych.  

 

Wdychanie marihuany medycznej

Prawdopodobnie najczęściej stosowaną metodą aplikacji konopi jest jej palenie w formie tak zwanych „skrętów” lub przy użyciu różnego rodzaju fajek.

Palenie konopi wiąże się z podobnymi zagrożeniami zdrowotnymi jak nadmierne stosowanie wyrobów tytoniowych. Prowadzić może ono bowiem do zakażenia dróg oddechowych, silnego kaszlu oraz nadmiernej produkcji śliny. Dym z palonej marihuany zawiera identyczne substancje rakotwórcze co dym papierosowy, jednakże niektóre z badań nie potwierdzają jego bezpośredniego wpływu na wykształcanie się raka płuc.  

Mimo, że wielu miłośników używek psychoaktywnych utrzymuje dym z palonych konopi w płucach dłużej niż papierosowy (przez około 10-15 sekund) celem uzyskania optymalnego efektu, naukowcy dowodzą, że jest to metoda nieskuteczna, która dodatkowo może okazać się szkodliwa dla organizmu. W ramach jednego z eksperymentów ustalono, że narkotyk działał z identyczną efektywnością w przypadku respondentów utrzymujących dym w płucach przez 20 sekund, 10 sekund, oraz wypuszczających go od razu po zaciągnięciu się.


Stale zyskującym na popularności sposobem aplikacji marihuany jest jej wdychanie poprzez tak zwane odparowywacze. Metoda ta minimalizuje ryzyko dostania się do organizmu szkodliwych substancji oraz powoduje znacznie mniejsze podrażnienie układu oddechowego. Niemniej jednak, podczas procesu odparowywania powstają znaczne ilości amoniaku, który przy dłuższym wdychaniu może prowadzić do podrażnień płuc, a w ekstremalnych przypadkach – nawet do astmy.

Aplikacja marihuany na skórę

 

Najmniej powszechnym sposobem stosowania marihuany leczniczej jest jej aplikacja na skórę w postaci plastrów lub maści. Mimo niewielkiej popularności, jest to metoda niezwykle bezpieczna i skuteczna, jako że dzięki stosowaniu bezpośrednio na skórę, substancje aktywne przedostają się bezpośrednio do krwioobiegu. Co więcej, nie występuje ryzyko podrażnienia płuc spowodowane wdychaniem dymu konopnego.  

 

W których amerykańskich stanach marihuana jest legalna?

W roku 1996 w Kalifornii przegłosowano prawo zezwalające na stosowanie medycznej marihuany. Do chwili obecnej wyłącznie osiem stanów nie zalegalizowało jeszcze jakiejkolwiek formy konopi.

Przepisy regulujące leczenie konopiami znacznie się od siebie różnią w zależności od stanu. W niektórych z nich dozwolone jest stosowanie do celów leczniczych wyłącznie CBD. W innych z kolei zabronione jest jedynie palenie konopi. Jeszcze inne stany zalegalizowały sprzedaż narkotyku zarówno do celów leczniczych jak i rekreacyjnych.   

Mimo, iż w większości stanów Ameryki zniesiono co najmniej część kar za sprzedaż oraz stosowanie marihuany medycznej, to jej użytkowanie i dystrybucja do celów rekreacyjnych pozostają przestępstwami ściganymi prawnie. Zdaniem rzecznika Biura ds. Walki z Narkotykami, Wydział Sprawiedliwości “planuje wprowadzenie Ustawy o Substancjach Objętych Kontrolą, w ramach której marihuana zostanie uznana za niebezpieczny narkotyk.”  

 

Medyczna marihuana stosowana wobec nieletnich

U dzieci cierpiących na epilepsję, częstotliwość ataków ulega znacznemu zmniejszeniu po zażyciu medycznej marihuany. Jedna z jej odmian, zwana "Charlotte's Web" pozwala poprawiać ogólny stan zdrowia dzieci bez wprowadzania ich w stan upojenia  narkotykiem. Jest to spowodowane wysokim poziomem CBD i marginalną zawartością THC.  

Marihuana stosowana jest w terapii dziecięcej od relatywnie niedawna. Oznacza to, że jej wpływ na kondycję osób małoletnich przeanalizowano wyłącznie w przypadku kilku eksperymentów naukowych. W ramach jednego z nich przebadano 74 osoby nieletnie w wieku od 1-18 lat cierpiące na epilepsję. U 89 % z nich po zażyciu olejku zawierającego CBD odnotowano spadek częstotliwości ataków. U dzieci tych zauważono także zwiększoną uważność, polepszenie zdolności komunikacyjnych i motorycznych oraz poprawę jakości snu.  

Zidentyfikowanymi negatywnymi skutkami zażycia substancji były: zawroty głowy, nadmierne zmęczenie, ból brzucha oraz wahania nastroju.  

 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑