Mikrobiom - Nowe odkrycia dotyczące bakterii jelitowych oraz ich wpływu na stan zdrowia

Dodaj do ulubionych

Mikrobiom -  nowe odkrycia dotyczące bakterii jelitowych oraz ich wpływu na stan zdrowia. Naukowcom udało się wyhodować oraz skatalogować ponad 130 szczepów bakterii zamieszkujących ludzkie jelita.

Mikrobiom a zdrowie

Mikrobiom jelitowy określa się w chwili obecnej (przede wszystkim z uwagi na jego wpływ na ludzkie zdrowie) “zapomnianym organem”. Co niezwykłe, aż 2 procent ogólnej wagi ciała stanowią bakterie.

Zaburzenie równowagi biologicznej mikrobiomu jelitowego prowadzić może do poważnych problemów zdrowotnych, wśród których wymienić należy przede wszystkim: otyłość, chorobę zapalną jelita, syndrom jelita drażliwego oraz różnorodne rodzaje alergii.

W dziedzinie badań nad mikroorganizmami zamieszkującymi nasz organizm poczyniono na przestrzeni ostatnich lat ogromne postępy.  Wiele z nich nie jest w stanie przetrwać w środowisku tlenowym, przez co trudno je wyhodować w laboratorium. Do chwili obecnej uniemożliwiało to wyizolowanie poszczególnych szczepów oraz poddanie ich analizie. 

Opisywane badanie pozwoliło naukowcom lepiej zrozumieć sposób w jaki mikrobiom bakteryjny wpływa na nasz stan zdrowia. Może ono stanowić pierwszy krok do opracowania specjalistycznych leków zawierających w składzie ściśle wyselekcjonowane szczepy bakteryjne.   

Eksperci z powodzeniem opracowali sposób hodowania bakterii jelitowych, co pozwoliło im lepiej zrozumieć mikrobiom bakteryjny w znacznym stopniu wpływający na nasz stan zdrowia. Zaburzenie równowagi biologicznej mikrobiomu jelitowego prowadzić może do poważnych chorób i problemów zdrowotnych, wśród których najpoważniejszymi bez wątpienia są: otyłość, choroba zapalna jelit, syndrom jelita drażliwego oraz alergie. Odkrycie naukowców może przyspieszyć opracowywanie leków bazujących na zastosowaniu najkorzystniejszych szczepów bakterii.  

Hilary Browne, pracownica Laboratorium Interakcji Żywiciel-Mikrobiom Instytutu Wellcome Trust Sanger, poinformowała: "Wiemy już na pewno, że szczepy bakteryjne zamieszkujące nasze jelita odgrywają istotną rolę jeżeli chodzi o zachowanie odpowiedniego stanu zdrowia oraz uniknięcie niepożądanych chorób. Dzięki opracowaniu nowego procesu wyizolowywania bakterii jelitowych możliwe stało się sekwencjonowanie ich genomów celem dokładniejszego określenia ich natury biologicznej. Jesteśmy także w stanie przechowywać je przez relatywnie długi okres czasu, dzięki czemu możliwe jest ich dalsze analizowanie."

W tym miejscu nadmienić należy, iż antybiotyki przyczyniają się do wyniszczania całych szczepów bakterii, eliminując nie tylko patogeny ale i korzystne dla organizmu drobnoustroje. Fakt ten zwiększa ryzyko, iż inne bakterie, na przykład te odporne na dany typ antybiotyku, zasiedlą jelita szybciej niż inne drobnoustroje korzystne, co z kolei prowadzić może do poważnych chorób.  

W chwili obecnej rzekomobłoniaste zapalenie jelita leczy się między innymi na drodze transplantacji kału pochodzącego od pacjentów zdrowych. Metoda ta pozwala ponownie zasiedlić jelito korzystnymi bakteriami. Nadmienić należy jednakże, że ten sposób leczenia w dalszym ciągu daleki jest od doskonałości. Doktor Trevor Lawley oraz jego współpracownicy z Instytutu Sanger mają nadzieję stworzyć tabletkę zawierającą odpowiednio wyselekcjonowane szczepy bakterii. Lek taki mógłby być przyjmowany przez pacjentów doustnie i zastąpić obecne metody leczenia.  

Doktor Sam Forster z Instytutu Sanger oraz Instytutu Badań Medycznych Hudson w Australii powiedział: "Kompleksowa baza danych bakterii opracowana na bazie informacji dotyczących wyhodowanych drobnoustrojów pozwoli także trafnie określić, których z nich brakuje osobom cierpiącym na choroby metaboliczne. Umożliwiłoby to rozpoczęcie prac nad stworzeniem mieszanek leczniczych, dzięki zastosowaniu których nadmienione problemy zdrowotne można by było leczyć."

Eksperci przyjrzeli się także procentowej liczbie bakterii jelitowych wykształcających zarodniki. Są one formami hibernacyjnymi bakterii umożliwiającymi niektórym z nich pozostać przez długi okres czasu w uśpieniu. Jak wynika z obserwacji, około jedna trzecia bakterii jelitowych u zdrowych respondentów produkuje zarodniki umożliwiające im przetrwanie w atmosferze tlenowej i potencjalnie przemieszczanie się pomiędzy nosicielami. Jest to sposób migracji mikrobiomu, którego wcześniej nie brano pod uwagę. Wskazuje on, iż zarówno odporność jak i choroby przekazywane mogą być nie tylko genetycznie ale i poprzez ściśle określone elementy mikrobiomu. 

Doktor Trevor Lawley, przewodniczący grupy badaczy z Instytutu Sanger, powiedział: "Dokładniejsza analiza pozwoli lepiej zrozumieć specyfikę mikrobiomu jelitowego oraz podjąć konkretne działania mające na celu eliminację chorób metabolicznych. Naukowcy będą w stanie izolować mikroby osób cierpiących na określone typy chorób, takie jak infekcje, nowotwory, czy choroby immunologiczne. Analiza mikrobiomu znacznie poszerzy także naszą wiedzę odnośnie biologicznych zasad funkcjonowania organizmu oraz korelacji występujących pomiędzy mikrobiomem jelitowym a stanem zdrowia pacjentów."

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑