Mikrobiom się dziedziczy

Dodaj do ulubionych

Badania z udziałem bliźniąt wskazują, że mikrobiom jelitowy ma charakter dziedziczny. Naukowcy wciąż odkrywają nowe funkcje, jakie pełni mikrobiom (to bakterie, wirusy i grzyby, które nas zasiedlają) 

Zakrojone na szeroką skalę badanie, w którym wzięło udział ponad 1000 bliźniąt z obszaru Wielkiej Brytanii pokazuje, że określone elementy naszego mikrobiomu kształtowane są nie na drodze migracji mikroorganizmów z rodziców na dzieci, ale właśnie poprzez geny. Eksperyment, który umożliwił identyfikację szczepów bakterii dziedzicznych, włączając w to drobnoustroje mające istotny wpływ na preferowaną dietę, wydajność metabolizmu, czy odporność ogólną, opublikowano 11 maja w specjalnym wydaniu magazynu Cell Host & Microbe traktującym o "zagadnieniach genetycznych oraz epigenetycznych w relacjach nosiciel-mikroorganizm."  

 "Postanowiliśmy zgromadzić większą ilość informacji o ludzkich genach ściśle związanych z regulacją mikrobiomu jelitowego. Ich istnienie jest bowiem faktem." powiedział główny autor badania, Ruth Ley, profesor zwyczajny wydziału mikrobiologii Uniwersytetu Cornell. Jedną z korelacji jakie udało się zaobserwować badaczom było powiązanie pomiędzy charakterystyką genu LCT (współuczestniczącego w wytwarzaniu enzymu ułatwiającego trawienie nabiału) a obecnością mikroorganizmu noszącego nazwę  Bifidobacterium, który to stanowi składnik wielu leków probiotycznych.  

 "W ramach testu udało nam się zidentyfikować ponad tuzin mikroorganizmów dziedzicznych mających istotny wpływ na ludzkie zdrowie" mówi Ley, piastujący również pozycję dyrektora Wydziału Badań nad Mikrobiomem Instytutu Biologii Rozwojowej im. Maxa Plancka w niemieckim Tübingen. 

Naukowcy poddali szczegółowej analizie mikrobiom jelitowy 1126 par bliźniaków biorących udział w eksperymencie TwinsUK. W nadmienionym, prowadzonym przez wiele lat badaniu uczestniczyło ponad dwanaście tysięcy bliźniąt. Respondentów przebadano pod kątem występowania różnorakich chorób oraz problemów zdrowotnych. Opisywany eksperyment miał na celu określenie wpływu środowiska oraz genetyki na rozwój mikrobiomu. Bazowano w nim przede wszystkim na danych dotyczących bliźniąt jednojajowych oraz dwujajowych. 

Genom bliźniąt biorących udział w badaniu przeanalizowano na wcześniejszym etapie badania. U każdego z uczestników eksperymentu zidentyfikowano ponad 1,3 miliona niewielkich wariacji genetycznych (zwanych także polimorfizmami pojedynczego nukleotydu lub SNP). Naukowcy wykorzystali technikę parowania na poziomie genomu celem przyjrzenia się relacjom pomiędzy różnicami genetycznymi występującymi pomiędzy poszczególnymi parami bliźniąt, a typami bakterii zamieszkującymi ich organizmy.  

 "Liczba podobieństw na poziomie genomu była niewielka, jednakże pozwoliła nam potwierdzić słuszność wyników uzyskanych w ramach wcześniejszych badań" stwierdził Ley. Przeprowadzona analiza potwierdziła postawioną hipotezę, mówiącą iż niektóre typy bakterii dziedziczymy wraz z genami. Nie określono jednakże przyczyny nadmienionego stanu rzeczy. "Nasz eksperyment doprowadził do pojawienia się jeszcze większej liczby pytań, jednocześnie odpowiadając jedynie na nieliczne intrygujące nas kwestie. Uzyskaliśmy jednakże ogólny pogląd co do aspektów, jakie wziąć należy pod rozwagę podczas przygotowywania kolejnych badań." podsumował profesor.

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑