Naukowcy odkryli gen odpowiedzialny za zaburzenia snu i problemy metaboliczne

Dodaj do ulubionych

Słodkich snów, muszko owocówko: Naukowcy odkryli gen odpowiedzialny za zaburzenia snu i problemy metaboliczne 

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku ludzi, muszki owocówki śpią niemalże całą noc. Jakość ich snu zaburzać może kofeina, natomiast nieodpowiednia ilość odpoczynku w nocy przyczynić się może do zaburzenia ich zdolności koncentracji. Jak jednak informacje te odnieść można do powiązań pomiędzy zaburzeniami snu a problemami metabolicznymi takimi jak cukrzyca czy otyłość? Z najnowszych badań naukowych wynika, iż gen noszący nazwę transliny działa jak modulator snu, natomiast jego wydajność zależna jest od zmian metabolicznych.  

Sen i zmiany metaboliczne

Zwyczaje muszek owocówek bardzo przypominają przyzwyczajenia tak typowe dla rodzaju ludzkiego. Owady te przesypiają większą część nocy, niektóre leki oraz stymulanty (takie jak kofeina) mogą zaburzyć ich sen, natomiast w sytuacji, gdy niewystarczająco dużo czasu poświęcają na odpoczynek, mają one znaczne problemy z koncentracją. Okazuje się, że za wszystkie te kwestie odpowiada gen noszący nazwę transliny, spełniający rolę modulatora snu zależnego od zmian metabolicznych.  

 

Rezultaty badania przedstawili opinii publicznej eksperci z Uniwersytetu Florida Atlantic. Opublikowane zostaną także 4 kwietnia w magazynie Current Biology. W ramach swojego eksperymentu naukowego, eksperci dowiedli, iż translina w znacznym stopniu odpowiada za powiązania występujące pomiędzy snem a metabolizmem.  

 

U ludzi niewystarczająca ilość snu wiąże się ze zwiększonym apetytem oraz wyższą wrażliwością na insulinę, co sprawia, że osoby nieprzeznaczające wystarczającej ilości czasu na odpoczynek częściej cierpią na otyłość, choroby metaboliczne, cukrzycę typu 2 oraz choroby układu krążenia. Obecnie dowiedziono także, iż wydolność naszego metabolizmu wpływa na jakość snu.

 

"W przypadku naszego gatunku, sen oraz żywienie są ze sobą ściśle powiązane. Zaburzenie równowagi pomiędzy nimi prowadzić może do chorób metabolicznych" powiedział doktor Alex C. Keene, współautor badania oraz profesor zwyczajny na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu FAU im. Johna D. MacArthura w Jupiter. "Mimo, iż istnieją dowody na występowanie zależności pomiędzy zaburzeniami snu a problemami metabolicznymi, niewiele wiadomo jeszcze o specyfice rzeczonych korelacji." 

 Gdy muszki owocówki odczuwają głód, śpią one mniej. Instynkt nakazuje im wyruszyć w poszukiwaniu pożywienia. Keene oraz jego współpracownicy postanowili w ramach swojego badania poddać analizie właśnie te owady. Opracowali oni także różnorodne scenariusze zakładające zmienne ilości czasu poświęconego na sen oraz poszukiwanie jedzenia. Naukowcy przyjęli za swój cel identyfikację genów odpowiadających za zaburzenia snu. Przeprowadzili oni w tym celu pełne skanowanie systemu nerwowego owadów, które to pozwoliło określić, które geny sprawiają, że głodne muszki nie zapadają w sen. Badaczom udało się ustalić, że translna sprawia, iż głodne muszki śpią podobną ilość czasu jak te, których głód został zaspokojony. Zaobserwowano także mniejszą ilość czasu poświęcanego na odpoczynek u owadów, w przypadku których zaobserwowano zerową mutację transliny.  

Wobec muszek owocówek zastosowano specjalną dietę. Naukowcy badali długość i jakość ich snu, jak również poziomy glikogenu, trójglicerydów oraz glukozy. Analizie poddali oni także mechanizmy odpowiadające za odczuwanie głodu oraz prawidłowy sen.  

 

"Mimo, iż już wcześniej udało się zidentyfikować geny spełniające rolę genetycznych regulatorów snu lub metabolizmu, dopiero nasze badanie jednoznacznie dowodzi, iż translina pełni funkcję integratora tychże procesów" powiedział Kazuma Murakami, współautor badania oraz doktorant FAU/Instytutu Biologii Integracyjnej i Nauk o Mózgu im. Max Plancka na Florydzie (IBAN). "Byliśmy także w stanie wykazać, iż gen ten nie jest wymagany do odpowiedniej modulacji snu. Co więcej, jesteśmy w stanie stwierdzić, że poziom energii badanych owadów był na normalnym poziomie, natomiast dłuższy sen był spowodowany głodem, nie natomiast deficytami energetycznymi."

Rezultaty rzeczonego eksperymentu wskazują, iż translina nie stymuluje odczucia głodu ani nie reguluje schematów zachowania powodowanych głodem. Niemniej jednak, to jej brak odpowiada za bezsenność przy niewystarczającej ilości dostarczanego pożywienia.  

"Identyfikacja genów odpowiedzialnych za sen oraz odczucie głodu pozwoliło nam lepiej zrozumieć sposób w jaki mózg kontroluje bardziej złożone schematy zachowania" podsumował Keene.

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑