Nietolerancja laktozy - Badania i test na nietolerancję laktozy

Dodaj do ulubionych

Nietolerancja laktozy czyli cukru mlecznego. Nietolerancję laktozy kwalifikujemy jako pierwotną lub wtórną. Laktoza obecna w przewodzie pokarmowym powoduje efekt osmotyczny, mogący wywołać biegunkę i ulega fermentacji w okrężnicy, co z kolei powoduje wzrost produkcji gazów. Badanie na nietolerancję laktozy wykonuje się stosując dietę eliminacyjną. Innym skutecznym sposobem diagnostyki w przypadku podejrzenia nietolerancji laktozy jest wodorowy test oddechowy.

Objawy nietolerancji laktozy

Objawy nietlerancji laktozy ze względu na niedobór laktazy są zróżnicowane i nie istnieją między nimi anatomiczne i kliniczne anologie. Najczęściej spotykanymi zaburzeniami są wzdęcia, mniej lub bardziej intensywne bóle jelitowe, burczenie w brzuchu, biegunka.

Ocena przy nietolerancji laktozy 

Poziom nietolerancji laktozy testy i diagnoza

 

Nietolerancja laktozy   Etiologia     Badania diagnostyczne
Pierwotna       Fizjologiczna, zależna od wieku (u niektórych osób genetyczna) Test wykluczający* Test oddechowy*
Wtórna        Resekcja jelita, choroby układu pokarmowego i uszkodzenia kosmków  Profilaktyczne wykluczenie Biopsji

 

 

* Nie wykluczać nadmiernie mleka i produktow mlecznych w momencie pojawienia się zaburzeń tawienia

** Test oddechowy wykonuje się, spożywając 50g  laktozy i 250 ml wody. Bada on aktywność laktozy jelitowej.

Nietolerancja laktozy - Badania - Test 

Wodorowy test oddechowy ma 90% skuteczność w wykrywaniu nietolerancji laktozy. Istnieje możliwość pojawienia się wyników fałszywie dodatnich w przypadku nadmiernego wzrostu bakterii jelitowych oraz wyników niemożliwych do zinterpretowania gdy część flory bakteryjnej została zniszczona przez zażywanie antybiotyków. Uzupełnienie deficytu endogennej laktazy może odbywać się przez spożywanie egzogennej laktazy.

 

Autor: Adam Nelson

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑