O mózgu i kościach: Czy neurony odpowiedzialne za odczuwanie głodu kontrolują masę kostną?

Dodaj do ulubionych

Próbując dokładniej zrozumieć rolę jaką odgrywają w mózgu zespoły neuronów, badacze z Uniwersytetu Medycznego Yale odkryli, że nie tylko kontrolują one uczucie głodu oraz apetytu, ale także regulują masę kostną.  

Badanie upublicznione zostało 24 września w wersji cyfrowej, jeszcze przed jego publikacją w papierowym wydaniu Dziennika Cell Reports.

 "Zaobserwowaliśmy, iż poziom głodu może determinować strukturę kości” powiedział jeden z autorów eksperymentu,  Tamas L. Horvath, profesor medycyny porównawczej na uniwersytecie imienia Jean’a oraz David’a W. Wallace, profesor neurobiologii, położnictwa, ginekologii oraz nauk o reprodukcji. Hovartch jest również przewodniczącym naukowego programu Integracyjnej Sygnalizacji Komórkowej oraz Neurobiologii Metabolizmu prowadzonego przez uniwersytet Yale.  

 "Im mniejszy głód odczuwamy, tym niższa staje się gęstość kości. Co ciekawe, wpływ neuronów na masę ciała nie jest bezpośrednio związany z interferencją leptyny w strukturę komórkową układu kostnego."

Horvath oraz jego współpracownicy skupili się przede wszystkim na neuronach będących produktami genu AgRP, które to regulują zarówno procesy związane z odżywianiem jak i zachowania kompulsywne. Wykorzystując do badań myszy laboratoryjne z aktywowanym zespołem neuronów AgRP, zespół naukowców zdołał określić, iż mają one bezpośredni wpływ na kontrolę masy kostnej. 

Naukowcy odkryli także, że w sytuacji gdy uszkodzeniu ulegają obwody AgRP, masa ciała u samic myszy ulegała znacznemu zmniejszeniu. Niejednokrotnie zauważono też występowanie osteopenii. Zewnętrzne pobudzanie neuronów AgRP powodowało z kolei zauważalny wzrost ogólnej masy ciała badanych zwierząt. 

"Poczynione obserwacje pozwoliły zidentyfikować istotną regulacyjną funkcję neuronów AgRP w odniesieniu do metabolizmu szkieletowego. Działanie to jest niezależne od wpływu leptyny na organizm badany.” podsumował współautor badania, Karl Insogna, doktor i profesor medycyny oraz dyrektor Centrum Kostnego uniwersytetu Yale. „Wedle wyników badań, wpływ neuronów AgRP na metabolizm kostny u osób dorosłych wspomagany jest przez układ współczulny mózgu."

 

"Istnieją także inne mechanizmy przy pomocy których układ AgRP regulować może masę ciała. Nadmienić w tym miejscu należy chociażby układy tarczycowy, nadnerkowy oraz gonadowy” dodaje Insogna. „Konieczne są jednakże dalsze badania mające na celu ocenę stopnia w jakim funkcjonowanie metabolizmu kostnego zależne jest od neuronów AgRP."

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑