Otyłość skraca długość życia o 47 % bardziej niż palenie papierosów?!

Dodaj do ulubionych

Otyłość w znacznym stopniu skraca długość naszego życia

Zespół naukowców z Kliniki Cleveland oraz Uniwersytetu Medycznego w Nowym Jorku odkrył, że otyłość skraca długość życia średnio o 47 % bardziej niż palenie wyrobów tytoniowych. Drugi z czynników ryzyka określono jako niebezpieczny w stopniu zbliżonym do podwyższonego ciśnienia krwi.

Rezultaty badań zaprezentowane przez przedstawicieli Kliniki Cleveland podczas Dorocznego Zjazdu Internistów oparte były na analizie wpływu modyfikowalnych czynników ryzyka na częstotliwość zgonów w Stanach Zjednoczonych. Do eksperymentu wykorzystano dane pochodzące z roku 2014.

Opierając się na zgromadzonych informacjach, eksperci ustalili, że największą szkodliwością charakteryzowały się (w stosunku malejącym): otyłość, cukrzyca, palenie wyrobów tytoniowych, nadmiernie wysokie ciśnienie krwi oraz podwyższony cholesterol. Niemniej jednak, badacze zauważyli, że indywidualne czynniki ryzyka niejednokrotnie są inne niż te zidentyfikowane dla ogółu populacji. Przykładowo, w przypadku pacjentów otyłych i jednocześnie zmagających się z uzależnieniem od alkoholu, nadużywanie napojów wyskokowych w większym stopniu skróci długość życia danej osoby, nawet pomimo faktu, iż otyłość wywiera negatywny wpływ na większy odsetek populacji

Wyniki dowiodły także skuteczności podejmowanych działań profilaktycznych oraz inicjatyw publicznych, jako że jeszcze 15 lat temu palenie wyrobów tytoniowych znajdowało się na szczycie listy zagrożeń.  

"Modyfikowalne czynniki ryzyka stanowią jedną z głównych przyczyn przedwczesnych zgonów osób zamieszkujących terytorium Stanów Zjednoczonych" powiedział doktor Glen Taksler, internista z Kliniki Cleveland oraz główny autor badania. "Zgromadzone przez nas dane pokazują jak istotne są – z punktu widzenia ogółu populacji amerykańskiej – redukcja wagi, leczenie i profilaktyka cukrzycy oraz stosowanie zbalansowanej diety."

Trzy z pięciu głównych przyczyn przedwczesnych zgonów (cukrzycę, nadciśnienie oraz podwyższony cholesterol) można leczyć. Istotną rolę w minimalizacji ich dotkliwości stanowi bezsprzecznie informowanie pacjentów o sposobach skutecznego radzenia sobie z nadmienionymi problemami zdrowotnymi. Pracownicy kliniki podkreślili także istotną rolę, jaką odgrywa profilaktyka.  

Celem oszacowania prawdopodobieństwa przedwczesnego zgonu na skutek występowania każdego z modyfikowalnych czynników ryzyka, badacze przeanalizowali wahania śmiertelności w odniesieniu do hipotetycznych populacji Stanów Zjednoczonych, w przypadku których wyeliminowano po jednym problemie zdrowotnym. Uzyskane rezultaty porównano następnie z wynikami uzyskanymi przez populację o „optymalnym” stanie zdrowia, gdzie usunięte zostały wszystkie czynniki. Dla każdej z grup oszacowano także średnią długość życia.  

"Mimo, iż często znamy potencjalną przyczynę śmierci pacjenta, przykładowo – nowotwór piersi lub zawał serca - to nie zawsze dysponujemy informacjami na temat czynników, które mogły spowodować ten stan rzeczy, jak chociażby nadużywanie alkoholu, wyrobów tytoniowych, otyłość, czy choroby genetyczne. Ich wyeliminowanie mogłoby sprawić, że pacjent żyłby o wiele dłużej"

Doktor Taksler oraz jego współpracy zapowiedzieli kontynuację badań nad rzeczonym zagadnieniem oraz regularną publikację pozyskiwanych wyników.  

 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑