Paracetamol popularny środek przeciwbólowy upośledza funkcje mózgu

Dodaj do ulubionych

Jak wynika z obserwacji ekspertów, paracetamol popularny środek przeciwbólowy upośledza zdolność identyfikacji popełnianych przez nasz mózg błędów.  

Wiele lat temu udowodniono, iż paracetamol jest skutecznym środkiem przeciwbólowym. Niemniej jednak, najnowsze badania wskazują, że może on także upośledzać naszą zdolność identyfikacji popełnianych błędów.  

W ramach badania, którego założenia opracował doktor Dan Randles wraz z zespołem badaczy z Uniwersytetu British Columbia, po raz pierwszy przyjrzano się wpływowi paracetamolu na reakcje mózgu na popełniane przez respondentów błędy.  

"Wcześniejsze eksperymenty naukowe dowiodły, że za ból fizyczny oraz uczucie odrzucenia odpowiada identyczny proces neurologiczny zachodzący w ściśle określonym obszarze mózgu " powiedział Randles.

Prowadzone badania zorientowane są przede wszystkim na identyfikację sposobu w jaki paracetamol ogranicza odczucie bólu. Specjaliści z dziedziny badań behawioralnych sugerują jednakże, że może on także upośledzać właściwe schematy zachowania. Wcześniejsze testy prowadzone przez Randlesa oraz jego zespół pozwoliły na ustalenie, iż respondenci znajdujący pod wpływem paracetamolu wykazywali niższą aktywność ogólną.  

"Głównym celem naszego najnowszego badania było dokładnie określenie w jaki sposób paracetamol wpływa na nasz mózg." stwierdził Randles. "Jako, że niedawno opublikowano rezultaty eksperymentu behawioralnego dotyczące tej właśnie kwestii, my postanowiliśmy skupić się na neurologicznych skutkach przyjmowania paracetamolu." 

Aby odpowiednio przenalizować tę kwestię, przedstawicieli dwóch trzydziestoosobowych grup respondentów poproszono o wykonanie prostego zadania, które to polegało na naciśnięciu przycisku „Go” w przypadku, gdy na ekranie pojawiała się litera F lub też nienaciskaniu go, gdy na wyświetlaczu wyświetlono literę E. "Celem testu było wymuszenie na badanych jak najszybszej identyfikacji sytuacji, w której należy nacisnąć przycisk oraz ustalenia kiedy trzeba wstrzymać się należy od podjęcia rzeczonego działania." powiedział Randles.

Każdego z respondentów podłączono do encefalogramu (EEG), który to badał aktywność elektryczną mózgu. Badacze analizowali regularność i nasilenie konkretnych fal – ERN oraz Pe. W sytuacji, gdy osoby badane przy pomocy EEG popełniały błąd, częstotliwość fal ERN oraz Pe wzrastała.

U przedstawicieli grupy, której podano 1,000 mg paracetamolu (ekwiwalent zalecanej dawki maksymalnej leku) zaobserwowano niższą częstotliwość fal Pe w przypadku popełniania błędu, szczególnie w porównaniu z osobami, którym leku nie podano. Pozwoliło to badaczom wysunąć hipotezę, iż paracetamol zaburza świadomość popełnienia błędu.  

"Okazuje się, że paracetamol znacznie utrudnia identyfikację popełnianych błędów, co może z kolei mieć przełożenie na efektywność wykonywanych każdego dnia czynności kognitywnych" powiedział Randles.

Kontrola czynności kognitywnych jest niezwykle istotną funkcja neurologiczną. Pozwala ona odpowiednio zarządzać działaniami wykonywanymi niemalże nieustannie i w sposób automatyczny. Mowa tu przede wszystkim o czytaniu, chodzeniu, czy mówieniu. Wszystkie one wymagają jedynie one niewielkiej kontroli kognitywnej, jako że stanowią zmapowane procesy neurologiczne.  

"Czasami jednak konieczne może być zaprzestanie wykonywania zautomatyzowanych procesów, szczególnie w przypadku, gdy ich kontynuowanie mogłoby mieć niekorzystne skutki. Przykładowo, gdy rozmawiamy ze znajomym przechodząc przez ulicę możemy nie dostrzec nadjeżdżającego z dużą prędkością auta." wyjaśnił Randles.

"Opracowane zadanie testowe miało na celu pokazać, że w sytuacji, gdy większość stymulantów wskazuje na konieczność naciśnięcia przycisku, szybko popadamy w rutynę i naciskamy go niejako bezwiednie. Widząc literę wymuszającą wstrzymanie się od naciśnięcia guzika przypominamy sobie, że konieczne jest przerwanie procesu rutynowego – konieczna w takiej sytuacji staje się kontrola kognitywna."

Podczas badania zarówno badacz odpowiedzialny za nadzór nad eksperymentem jak i respondent nie wiedzieli czy temu ostatniemu zostało podane placebo czy też paracetamol.  

Interesującą kwestią, której Randles chciałby w przyszłości przyjrzeć się bliżej, był fakt, iż osoby którym podano paracetamol osiągnęły podczas testu gorsze wyniki niż początkowo zakładano. Ekspert planuje dogłębną analizę tego aspektu celem sprawdzenia czy lek sprawia, że mózg badanych bardziej podatny jest na rozproszenie.  

"Chciałbym przede wszystkim wiedzieć czy osoby, których mózg nie jest w stanie zidentyfikować popełnianych błędów będą częściej popełniać pomyłki po przyjęciu paracetamolu. Celem uzyskania odpowiedzi konieczne jest przeprowadzenie badań uzupełniających. Najefektywniejszym rozwiązaniem byłoby moim zdaniem opracowanie scenariuszy bardziej zbliżonych do codziennych sytuacji."

Rezultaty eksperymentu opublikowano w najnowszym wydaniu magazynu Social Cognitive and Affective Neuroscience.

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑