Przyjmowanie antydepresantów podczas ciąży zwiększa ryzyko autyzmu o 87 procent

Dodaj do ulubionych

Przyjmowanie antydepresantów podczas ciąży zwiększa ryzyko autyzmu o 87 procent! Badacze przyjrzeli się historii medycznej 145456 dzieci, których matki podczas ciąży przyjmowały leki antydepresyjne.  Naukowcy ustalili, że stosowanie rzeczonych środków znacznie zwiększa ryzyko autyzmu u potomstwa. Niezwykłe odkrycie może mieć niezwykle istotne znaczenie dla sześciu do dziesięciu procent kobiet w ciąży, u których depresję leczy się farmakologicznie.  

Antydepresanty w ciąży a zwiększenie ryzyka autyzmu

Korzystanie ze środków antydepresyjnych podczas ciąży znacznie zwiększa ryzyko autyzmu. Taki wniosek przedstawiła profesor Anick Bérard z Uniwersytetu w Monrealu, pracownik Szpitala Dziecięcego CHU Sainte-Justine. Profesor Bérard, ekspert w dziecinie bezpieczeństwa farmaceutycznego w okresie ciąży, swoją hipotezę oparła na danych pochodzących z badań medycznych 145456 dzieci. "Zakres czynników odpowiedzialnych za autyzm w dalszym ciągu nie został odpowiednio sprecyzowany, jednakże kolejne eksperymenty medyczne dowodzą, iż istotną rolę odgrywać mogą zarówno genetyka jak i środowisko. Przeprowadzone badanie pozwoliło ustalić, że przyjmowanie antydepresantów podczas drugiego lub trzeciego trymestru ciąży podwaja ryzyko zdiagnozowania u dziecka do 7 roku życia autyzmu, szczególnie w sytuacji jeżeli matka stosowała selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, zwane także SSRI”. Wyniki badania opublikowano w Magazynie JAMA Pediatrics.

Bérard i jej współpracownicy podjęli się analizy danych z Kohorty Kobiet Ciężarnych w Quebec oraz przyglądali się historii medycznej 145456 dzieci od momentu ich narodzenia do osiągnięcia przez nie wieku dziesięciu lat. Poza informacjami dotyczącymi stosowania przez matki antydepresantów oraz diagnozowania autyzmu u dzieci, zespół badaczy starał się także bezpośrednio określić wpływ medykamentów na organizm. Ustalono również, iż niektóre osoby mają genetyczne predyspozycje do zapadnięcia na autyzm (z uwagi na historię choroby w rodzinie). Wiek matki oraz przebyta depresja są również związane z autyzmem, podobnie jak niektóre czynniki socjoekonomiczne, takie jak skrajna bieda. Zespół badaczy podczas analizy danych wziął wszystkie te kwestie pod rozwagę. "Przyjęliśmy definicję ekspozycji na środki przeciwdziałające depresji jako przyjmowanie przez matkę antydepresantów podczas drugiego oraz trzeciego trymestru ciąży. Okres ten wybrany został z uwagi na fakt, iż to właśnie podczas niego zachodzą najistotniejsze zmiany w strukturze mózgowej dziecka" wyjaśniła profesor Bérard. "Następnie sprawdziliśmy odsetek dzieci, u których zdiagnozowano autyzm na drodze analizy historii medycznej dotyczącej autyzmu dziecięcego, atypowego, syndromu Aspergera czy też całościowego zaburzenia rozwoju. W finalnej części badania przyjrzeliśmy się statystycznym powiązaniom pomiędzy dwoma kwestiami analizowanymi. Uzyskany wynik każe sądzić, że przyjmowanie antydepresantów zwiększa ryzyko autyzmu o 87%." Wartość procentowa nie uległa zauważalnej zmianie po ujęciu w grupie badanej wyłącznie dzieci badanych przez takich specjalistów takich jak psychiatrzy czy neurolodzy.  

Leczenie depresji w ciąży - Zagrożenia

Wyniki te są niezwykle istotne dla sześciu do dziesięciu procent kobiet w ciąży u których depresję leczy się farmakologicznie. Jak wynika z raportów medycznych poddanych analizie, autyzm zdiagnozowano u 1054 dzieci (0,72% wszystkich badanych), średnio w wieku czterech i pół roku. Co więcej, występowanie autyzmu wzrosło z 4 na 10000 przypadków w roku 1966 do 100 na 10000 przypadków w chwili obecnej. Mimo, że za wzrost ten odpowiadać może lepsza wykrywalność choroby oraz rozszerzenie kryteriów diagnozowania, badacze uważają że nie należy pomijać czynników środowiskowych. "Antydepresanty przyjmowane podczas okresu formowania się mózgu dziecka w łonie matki mogą prowadzić do autyzmu. Pamiętać należy, iż serotonina ściśle związana jest z procesami rozwojowymi organizmu, takimi jak podział komórek, migracja neuronów, różnicowanie komórek oraz synaptogeneza – tworzenie się połączeń pomiędzy komórkami mózgowymi" wyjaśnia profesor Bérard "Niektóre rodzaje środków przeciwdziałających depresji hamują wydzielanie serotoniny (na przykład SSRI), co może mieć negatywny wpływ na rozrój mózgu dziecka."

Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, iż do roku 2020 depresja stanie się prawdopodobnie drugim najpowszechniejszym powodem zgonów. Pozwala to naukowcom sądzić, że antydepresanty w dalszym ciągu będą regularnie przepisywane przez lekarzy, nawet kobietom w ciąży. "Przeprowadzony przez nasz zespół test pozwala lepiej zrozumieć długoterminowy wpływ przyjmowania antydepresantów na rozwój mózgu dzieci. Biorąc pod uwagę stosowanie leków tego typu na szeroką skalę, istotne jest określenie ich wpływu na organizm - zarówno matki jak i dziecka." zakończyła swoją wypowiedź Bérard.

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑