Rekordowe temperatury panujące na Ziemi w roku 2015!

Dodaj do ulubionych

Analizy przeprowadzone przez NASA oraz NOAA wykazały rekordowe temperatury panujące na Ziemi w roku 2015

W roku 2015 temperatura powierzchni Ziemi była najwyższa od momentu rozpoczęcia pomiarów, a więc od roku 1880. Obserwacje takie są wynikiem niezależnej analizy przeprowadzonej przez NASA oraz Narodową Administrację Oceanu i Atmosfery (NOAA).   

Średnia temperatur globalnych w roku 2015 przekroczyła próg osiągnięty w roku poprzednim o 0.13 stopnia Celsjusza. Nowy rekord został pobity o tak wysoką wartość po raz drugi – pierwsza taka sytuacja miała miejsce w roku 1998. 

Temperatury zanotowane w roku 2015 są wynikiem długoterminowego globalnego ocieplenia. Do wniosków takich doszli pracownicy Instytutu Nauk o Kosmosie NASA (GISS) z siedzibą w Nowym Jorku (GISTEMP). Naukowcy z NOAA na podstawie niezależnych danych wysnuli wniosek, że rok 2015 był najcieplejszy w historii pomiarów. Z uwagi na fakt, iż położenie stacji meteorologicznych oraz regularność pomiarów zmienia się na przestrzeni kolejnych miesięcy, wzięto pod uwagę ograniczony stopień niepewności uzyskanych przez GISTEMP wyników. NASA szacuje, że istnieje 94-procentowe prawdopodobieństwo, że rok 2015 był najcieplejszym rokiem od rozpoczęcia procedury pomiarowej.  

"Zmiana klimatu stanowi jedno z wyzwań, z którym zmierzyć się musi nasze pokolenie. Wyniki badań NASA dotykają pośrednio każdej osoby zamieszkującej naszą planetę." powiedział prezes NASA, Charles Bolden. "Uzyskane szacunki podkreślają wagę prowadzenia przez naszą organizację programu obserwacji Ziemi."

 

Od końca 19 wieku średnia temperatura powierzchni Ziemi wzrosła o około 1 stopień Celsjusza. Zmiana ta spowodowana jest przede wszystkim zwiększoną emisją dwutlenku węgla oraz chemikaliów do atmosfery.  

Największy skok temperatury miał miejsce na przestrzeni ostatnich 35 lat. Od roku 2001 do chwili obecnej zanotowano aż 15 z 16 najgorętszych lat w historii pomiarów. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy średnia temperatur była o jeden stopień Celsjusza wyższa niż średnia dla lat 1880-1899.

Zjawiska naturalne, takie jak chociażby El Niño czy La Niña, które to ochładzają lub też podgrzewają Pacyfik, mogą przyczynić się do zmian temperatury średniej. Aktywność ciepłego frontu El Niño obserwowana była przez znaczną część ubiegłego roku.  

"Rok 2015 rozpatrywaliśmy także w kontekście El Niño," stwierdził dyrektor GISS, Gavin Schmidt. "Miał on zauważalny wpływ na temperatury, jednakże to długotrwała kumulacja czynników wpłynęła na tak znaczne ocieplenie klimatu."

Dynamiczny charakter pogody ma niejednokrotnie wpływ na temperatury notowane w poszczególnych regionach. Z uwagi na ten fakt, nie w każdym obszarze Ziemi zaobserwowano rekordowo wysokie temperatury średnie. NASA oraz NOAA ustaliły jednakże, że w roku 2015 średnia temperatura 48 z 51 Stanów Zjednoczonych Ameryki była drugą najwyższą ze wszystkich zanotowanych. 

Analizy NASA opierają się na pomiarach temperatury prowadzonych przez 6300 stacji meteorologicznych, obserwacjach temperatury mórz oraz analizie temperatur na Antarktyce. Dane te kompilowane i przetwarzane są za pomocą algorytmu biorącego pod uwagę odległości pomiędzy stacjami pomiarowymi oraz podwyższoną temperaturę panującą w aglomeracjach miejskich. Pominięcie rzeczonych aspektów mogłoby zawarzyć na wiarygodności uzyskanych wyników. Otrzymany wynik uśredniony jest następnie zestawiany ze średnią dla lat 1951-1980.

Naukowcy z NOAA bazowali na zbliżonych danych, jednakże odnieśli je do innej średniej porównawczej oraz zastosowali zgoła odmienne metody określenia temperatury rejonów polarnych. 

GISS to laboratorium NASA znajdujące się pod nadzorem Wydziału Nauk o Ziemi Centrum Lotów Kosmicznych im. Goddarda z siedzibą w Greenbelt w stanie Maryland. Laboratorium współpracuje z Instytutem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Kolumbia oraz Uniwersytetem Inżynierii i Nauk Stosowanych w Nowym Jorku. 

NASA analizuje zachodzące na przestrzeni lat zmiany klimatu z ziemi, powietrza, oraz kosmosu. Zadanie znacznie ułatwia organizacji wykorzystanie satelitów obserwacyjnych. Prowadzone są także naziemne oraz powietrzne programy badawcze. Agencja opracowuje nowe sposoby obserwacji oraz analizy naturalnych systemów Ziemi. Wykorzystywane są w tym celu dane długoterminowe oraz programy komputerowe, które mają za zadanie pogłębić naszą wiedzę zmianach dotykających naszej planeta. NASA nie tylko dzieli się zdobytą wiedzą ze opinią publiczną, ale także współpracuje z kluczowymi instytucjami działającymi zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w innych zakątkach świata. Jej głównym zadaniem jest bowiem pełniejsza i bardziej efektywna ochrona Ziemi.  

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑