Skutki uboczne tabletek antykoncepcyjnych to zwiększone ryzyko powstania zakrzepów krwi.

Dodaj do ulubionych

Skutki uboczne tabletek antykoncepcyjnych

Skutki uboczne tabletek antykoncepcyjnych to zwiększone ryzyko powstania zakrzepów krwi. Zgromadzone przez naukowców dane naukowe potwierdzają występowanie zależności pomiędzy zażywaniem tabletek antykoncepcyjnych nowego typu a zwiększonym ryzykiem powstawania zakrzepów krwi (mogących w rezultacie prowadzić do choroby zakrzepowo-zatorowej żył, VTE). Szacuje się, że na całym świecie około 9% kobiet w wieku produkcyjnym przyjmuje doustne środki antykoncepcyjne. Zanotowano także wzrost ich spożycia do poziomu 18 % w krajach rozwiniętych oraz do wartości 28 % w Wielkiej Brytanii. 

Tabletki antykoncepcyjne a ryzyko zachorowania na VTE

Rezultaty przeprowadzonego eksperymentu medycznego dowodzą, że tabletki zawierające odmiany progesteronu nowej generacji (drospirenon, dezogestrel, gestoden oraz cyproteron) zwiększają ryzyko zachorowania na VTE. Jest ono wyższe niż w przypadku medykamentów zawierających starsze warianty rzeczonego hormonu (levonogestrel oraz nortysteron).    

Skutki uboczne uzaleznone od składu tabletek 

Naukowcy z Uniwersytetu w Nottingham uważają, że wyniki przeprowadzonego badania pozwalają na porównanie wpływu środków antykoncepcyjnych na organizm w zależności od ich składu.

Szacuje się, że na całym świecie około 9% kobiet w wieku produkcyjnym przyjmuje doustne środki antykoncepcyjne. Zanotowano także wzrost ich spożycia do poziomu 18 % w krajach rozwiniętych oraz do wartości 28 % w Wielkiej Brytanii.

Mimo, że zwiększone ryzyko występowania zakrzepów od dawna wiązane było ze stosowaniem antykoncepcji, w ramach wcześniejszych testów klinicznych stosowano zgoła odmienne metody oceny rzeczonej korelacji, przez co nie było możliwe określenie ryzyka związanego z przyjmowaniem określonych hormonów. 

Badacze, których pracę nadzorowała Jana Winogradowa, pracownik Wydziału Statystyki Medycznej na Uniwersytecie w Nottingham, starali się lepiej zrozumieć wpływ różnych typów leków na ludzkie ciało. 

Wykorzystali oni w tym celu informacje pochodzące z dwóch medycznych baz danych celem dokonania oceny powiązania występującego pomiędzy zażywaniem doustnych środków antykoncepcyjnych a ryzykiem zachorowania na VTE w przypadku kobiet w wieku 15-49 lat.

Antykoncepcja w formie tabletek a zwiększone narażenie na chorobę zakrzepowo-zatorową

Specjalistom udało się określić, że osoby stosujące antykoncepcję w formie tabletek są bardziej narażone na chorobę zakrzepowo-zatorową żył niż respondentki w podobnym wieku oraz o zbliżonym stanie zdrowia niestosujące rzeczonej formy zabezpieczania przed niechcianą ciążą.  

W porównaniu z kobietami niestosującymi tabletek antykoncepcyjnych, respondentki używające medykamentów starszej generacji, takich jak levonogestrel, nortysteron oraz norgestimat legitymowały się dwuipółkrotnie wyższym ryzykiem zapadnięcia na VTE. U kobiet stosujących drospirenon, dezogestrel, gestoden oraz cyproteron ryzyko to było czterokrotnie wyższe.  

Szansa zachorowania była więc od 1,5 do 1,8 razy wyższa u kobiet stosujących leki najnowszej generacji.  

W ujęciu ogólnym, roczna liczba zachorowań na VTE na 1000 kobiet stosujących antykoncepcję była najniższa dla levonogestrelu oraz norgestimatu (sześć przypadków), a najwyższa dla dezogestrelu oraz cyproteronu (czternaście odnotowanych przypadków).   

Autorzy podkreślają, iż tabletki antykoncepcyjne są relatywnie bezpieczne. Informują oni także, że trzykrotnie zwiększone ryzyko wystąpienia VTE u kobiet stosujących antykoncepcję doustną jest w dalszym ciągu mniej frapujące niż dziesięciokrotny wzrost ryzyka zapadnięcia na chorobę pośród kobiet w ciąży.  

Eksperci odpowiedzialni za badanie nadmienili, że panie stosujące antykoncepcję łączoną nie powinny jej zaprzestawać. Wystarczającym środkiem bezpieczeństwa jest zasięgnięcie porady lekarza oraz przyjrzenie się składowi leków.

Opisywany eksperyment miał charakter obserwacyjny – nie należy na jego podstawie wyciągać jakichkolwiek wniosków dotyczących związku przyczynowo skutkowego pomiędzy badanymi aspektami. 

Autorzy uważają, że ich eksperyment ma wysoką wartość statystyczną, jako że oferuje możliwie najdokładniejsze szacunki uzyskane na bazie aktualnych danych. 

Badacze podsumowali swoją pracę stwierdzeniem, iż stanowi ona swoisty apel o ostrożność do osób odpowiedzialnych za przepisywanie oraz nadzór nad bezpieczeństwem leków.  

Eksperyment naukowy przedstawiony opinii publicznej przez Winogradową oraz jej zespół jest odpowiedzią na częste pytania pacjentek o ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej żył u kobiet przyjmujących antykoncepcję doustną. "Udało się nam ustalić, że stosowanie innowacyjnych środków wiąże się z dwukrotnie wyższym ryzykiem niż ma to miejsce w przypadku medykamentów starszej generacji" twierdzi profesor Susan Jick z bostońskiego Uniwersytetu Zdrowia Publicznego w artykule wprowadzającym do badania.  

Przeprowadzona analiza, inspirowana rezultatami eksperymentu przeprowadzonego w Danii i opublikowanego w roku 2011, podkreśla niekonsekwencję wcześniejszych badań i przedstawia specjalistom wytyczne dotyczące bezpiecznego przepisywania środków antykoncepcyjnych.  

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑