Trzymanie się za ręce pozwala zmniejszyć odczuwalny ból

Dodaj do ulubionych

Trzymanie się za ręce pozwala falom mózgowym partnerów zsynchronizować się, prowadząc do zmniejszenia dotkliwości odczuwanego bólu

Najnowsze badanie wykazało, że w sytuacji, gdy partner trzymał za rękę partnerkę odczuwającą ból, ich fale mózgowe ulegały synchronizacji, natomiast odczuwany przez kobietę ból stawał się mniej dotkliwy.  

Jak wynika z badań opublikowanych w tym tygodniu w magazynie Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), wystarczy, że złapiemy ukochaną osobę za rękę, a sprawi to, że nie tylko oddychać będziemy jednym rytmem, ale i zsynchronizuje się tempo bicia naszych serc i nasze fale mózgowe.   

Eksperyment przeprowadzony przez badaczy z uniwersytetów w Kolorado i Hajfie pozwolił także dowieść, że w im większym stopniu odczuwamy empatię względem osoby zmagającej się z bólem, tym szybciej i efektywniej zsynchronizują się nasze fale mózgowe. Można więc powiedzieć, że im więcej w nas współczucia, tym szybciej osoba cierpiąca odczuje ulgę w bólu.  

"Nasze społeczeństwo opracowało rozliczne metody komunikacji cyfrowej, jednakże sprawiło to, że faktyczna bliskość i kontakt fizyczny stają się coraz rzadszymi zjawiskami" stwierdził główny autor badania, Pavel Goldstein, doktor habilitowany specjalizujący się w badaniu przyczyn bólu, pracownik Laboratorium Badań Afektywnych i Kognitywnych Uniwersytetu w Kalifornii. "Nasza praca pokazuje nie tylko potęgę ale i wagę ludzkiego dotyku."

Przeprowadzony eksperyment pozwolił poszerzyć zakres wiedzy posiadanej o zjawisku określanym mianem “synchronizacji interpersonalnej”. Jest to pierwszy test badający synchronizację fal mózgowych w kontekście bólu. Pozwala on w pełniejszym stopniu zrozumieć sposób, w jaki dwa organizmy wpływają na siebie nawzajem poprzez dotyk.  

Goldstein przeprowadził nieco wcześniej podobny eksperyment i zauważył, że gdy trzymał on za rękę swoją żonę, która niedawno urodziła, ból przez nią odczuwany uległ znacznemu osłabieniu.  

"Chciałem sprawdzić w warunkach laboratoryjnych, czy faktycznie możliwe jest ukojenie bólu odczuwanego przez drugą osobę, a jeżeli tak - to w jaki sposób można tego dokonać."

Goldstein wraz ze swoimi współpracownikami poddał badaniu 22 pary heteroseksualne w wieku od 23 do 32 lat będące ze sobą w związku przez co najmniej rok. Wzięli oni udział w kilku scenariuszach testowych, podczas których badani byli elektroencefalografem (EEG). Mieli oni przebywać w jednym pokoju bez dotykania się, trzymać się za ręce oraz przebywać w oddzielnych pomieszczeniach. Następnie wszystkie scenariusze powtórzono, jednocześnie wywołując u kobiet niewielki ból w okolicach przedramienia.  

Okazało się, że wystarczyło przebywanie w jednym pomieszczeniu, aby fale mózgowe badanych zsynchronizowały się w zauważalnym stopniu. Efekt ten był najbardziej widoczny w scenariuszu, w którym partnerzy trzymali się za ręce, a partnerka odczuwała ból.   

Ekspertom udało się także ustalić, że gdy kobieta doświadczała bólu, a partner nie mógł jej dotknąć, poziom synchronizacji fal mózgowych spadał. Potwierdziło to wyniki wcześniejszych badań, w ramach których zaobserwowano, że w identycznym scenariuszu badawczym nie występowała również synchronizacja tempa bicia serca oraz oddychania.  

"Uważamy, że ból zaburza synchronizację fal mózgowych partnerów, a z kolei dotyk znacznie ją ułatwia." stwierdził Goldstein.

Przeprowadzone eksperymenty uzupełniające wykazały, że im wyższy poziom empatii wykazywał partner, w tym pełniejszym stopniu możliwe było ukojenie bólu. Było to spowodowane pełniejszą synchronizacją fal mózgowych.  

W jaki sposób zjawisko to wpływa na uśmierzanie bólu?

Goldstein podkreśla, że aby wyjaśnić badany fenomen, niezbędne jest prowadzenie dalszych, bardziej szczegółowych badań. Uważa on jednak, że skuteczność dotyku spowodowana jest faktem, że dzięki niemu osoba odczuwająca ból czuje się wspierana i rozumiana, co z kolei może aktywować mechanizmy zmniejszające ogólny dyskomfort.

"Dotyk pozwala na przekroczenie granicy pomiędzy “ja” a “my”" stwierdził naukowiec.

Ekspert podkreśla, że z uwagi na ograniczony zakres badania, nie udało się określić, czy takie same zależności zachodzą pomiędzy partnerami homoseksualnymi. Goldstein podkreśla jednak, że dotyk ma w sobie niezwykłą moc.  

"Możemy werbalizować współczucie wobec bólu odczuwanego przez partnera, jednak bez kontaktu fizycznego nie będziemy w stanie tego w pełni zakomunikować" podsumował ekspert.

 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑