Umiarkowane spożycie alkoholu ogranicza ryzyko wystąpienia chorób serca?

Dodaj do ulubionych

Umiarkowane spożycie alkoholu pozwala ograniczyć ryzyko wystąpienia niektórych chorób serca  

Konsumpcja umiarkowanych ilości alkoholu wiąże się z ograniczeniem ryzyka wystąpienia niektórych chorób serca. Niemniej jednak, naukowcy odnotowali, że nie zawsze prowadzić ona do faktycznych korzyści zdrowotnych. Poinformowali oni także, że konieczna jest zmiana sposobu postrzegania wpływu alkoholu na zapobieganie poważnym chorobom sercowo-naczyniowym.

 

Wyniki omawianego badania przeprowadzonego na grupie osób dorosłych zamieszkujących Wielką Brytanię opublikowała 22 marca organizacja BMJ.

 

Eksperci podkreślają istotę zmiany postrzegania konsumpcji alkoholu, jako że od wielu lat w społeczeństwie pokutuje przekonanie, iż jego umiarkowane spożycie skutkować może poprawą ogólnego stanu zdrowia, w tym – kondycji mięśnia sercowego.  

 

Jak się okazuje, w porównaniu z całkowitą abstynencją oraz nałogowym spożywaniem napojów alkoholowych, picie z umiarem wiąże się z mniejszym ryzykiem rozwinięcia się niektórych chorób sercowo-naczyniowych.

 

W Wielkiej Brytanii za umiarkowane spożycie uznaje się 112 gramów (14 jednostek) alkoholu przyjmowanego tygodniowo.  

 

Jedna jednostka alkoholu to równowartość połowy lekkiego piwa lub cydru (wagowo 3.6  % alkoholu) lub też kieliszek (25 ml) alkoholu wysokoprocentowego. Jedna szklanka standardowej mocy wina (wagowo 12 % alkoholu) czyli 125 mililitrów napoju to ilość równa półtorej jednostce alkoholu.  [Źródło: NHS Choices]

 

Naukowcy zwrócili uwagę na pewne ograniczenia wcześniej prowadzonych nad ilością spożywanego alkoholu badań, jako że w przypadku niektórych z nich do jednej grupy zakwalifikowano abstynentów oraz osoby, które musiały zaprzestać konsumpcji alkoholu z uwagi na pogarszający się stan zdrowia.  

 

Naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge oraz Uniwersytetu College London postanowili dokładnie określić powiązanie pomiędzy spożywaniem alkoholu a ryzykiem wystąpienia 12 chorób sercowo-naczyniowych. Dokonali tego na drodze analizy danych dotyczących 1,93 miliona zdrowych osób dorosłych zamieszkujących obszar Wielkiej Brytanii. Informacje pobrano z bazy danych CALIBER (Elektronicznej Bazy Danych Stanu Zdrowia Obywateli).  

 

W momencie rozpoczęcia badania żaden z respondentów nie cierpiał na jakiekolwiek choroby układu sercowo-naczyniowego, natomiast abstynentów, osoby niepijące przez krótki okres czasu oraz badanych okazjonalnie spożywających napoje alkoholowe zaklasyfikowano do oddzielnych grup.  

 

Po analizie czynników mających wpływ na stan zdrowia respondentów okazało się, że umiarkowana konsumpcja alkoholu wiąże się z obniżonym ryzykiem wystąpienia niektórych chorób mięśnia sercowego, takich jak zawał, udar niedokrwienny, czy dusznica.   

 

Niemniej jednak, autorzy informują, że niezalecane jest zachęcanie pacjentów do zwiększania ilości spożywanego alkoholu celem poprawy kondycji serca, jako że istnieją ku temu skuteczniejsze sposoby – na przykład optymalizacja ilości wysiłku fizycznego czy rzucenie palenia.

 

Przekroczenie zalecanych dawek spożywanych napojów alkoholowych wiązało się z podniesionym ryzykiem chorób takich jak zawał, zatrzymanie akcji serca praz udar niedokrwienny, jednocześnie zmniejszając prawdopodobieństwo wystąpienia dusznicy.  

 

Eksperci podkreślili, że nie oznacza to, że osoby uzależnione nie zapadną na dusznicę a jedynie że ryzyko jest w ich przypadku mniejsze w porównaniu z osobami konsumującymi umiarkowane ilości alkoholu.

 

Eksperyment miał charakter obserwacyjny, a więc nie należy na jego bazie wyciągać jakichkolwiek wniosków odnośnie ciągu przyczynowo skutkowego. Autorzy podkreślili także, że w ramach badania napotkali na pewne ograniczenia, które również należy uwzględnić.  

 

Warto jednak nadmienić, że po raz pierwszy korelację pomiędzy spożyciem napojów alkoholowych a kondycją mięśnia sercowego przeanalizowano na tak dużej grupie respondentów. Uzyskane wyniki przyczynić się powinny do usprawnienia usług doradczych świadczonych pacjentom z grupy ryzyka zapadnięcia na choroby serca.

 

W dołączonym komentarzu, naukowcy z Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Zdrowia Publicznego im. Johnsa Hopkinsa uznali, że badanie "nie oferuje odkrywczych spostrzeżeń na temat spożywania alkoholu w ogólnie przyjętych normach a jego wpływem na ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych.”

 

"Warto jednak zauważyć, że omawiana praca kładzie podwaliny pod bardziej zaawansowane badania, które to zorientowane mogłyby być na analizę wpływu spożycia alkoholu na stan zdrowia, sposób opieki klinicznej oraz diagnozowanie chorób u pacjentów."

 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑