W 2022 r na świecie więcej dzieci będzie miało otyłość niż niedowagę

Dodaj do ulubionych

W 2022 r na świecie więcej dzieci będzie miało otyłość niż niedowagę

Liczba dzieci i nastolatków (w wieku od 5 do 19 lat) zmagających się z otyłością w ujęciu globalnym wzrosła w przeciągu ostatnich czterech dekad dziesięciokrotnie. Dane takie podali przedstawiciele Uniwersytetu Imperial College London oraz Światowej Organizacji Zdrowia  (WHO). Jeżeli trend ten się utrzyma, na świecie w roku 2022 będzie więcej dzieci otyłych niż cierpiących na niedowagę.  

Wyniki badania opublikowano w magazynie The Lancet. Przenalizowano w jego ramach dane dotyczące wzrostu oraz wagi niemalże 130 milionów osób w wieku powyżej 5 lat (31.5 miliona w wieku od 5 do 19 lat, natomiast 97.4 miliona - powyżej 20 lat). Było to więc największe badanie epidemiologiczne w historii. Do jego przeprowadzenia przyłożyło rękę ponad 1000 badaczy, którzy to nie tylko określili wskaźnik masy ciała (BMI) badanych, ale także przeanalizowali trendy kształtowania się otyłości w latach 1975-2016.

W rzeczonym okresie wskaźnik otyłości pośród dzieci oraz nastolatków wzrósł z poniżej 1% (zmagało się z nią więc około pięć milionów dziewcząt i sześć milionów chłopców) w roku 1975 do niemal 6% u młodych pań (50 milionów) i  8% u chłopców (74 milionów) w roku 2016. Z obliczeń wynika, że liczba otyłych dzieci i nastolatków wzrosła dziesięciokrotnie, z 11 milionów w roku 1975 do 124 milionów w roku 2016. Co więcej, 213 milionów badanych zmagało się z nadwagą, jednakże nie przekroczyli oni progu kwalifikującego ich do uznania za otyłych.  

Główny autor badania, profesor Majid Ezzati z Wydziału Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Imperial, powiedział: "Na przestrzeni ostatnich czterech dekad zauważono ogromny wzrost liczby otyłych dzieci i nastolatków. Trend ten otrzymuje się. Mimo, iż w krajach rozwiniętych ulega on przyhamowaniu, to w ujęciu globalnym dla osób poniżej 20. roku życia jest on dalej niedopuszczalnie wysoki."

Ezzati dodał: "Trend ten odzwierciedla skutki promowania niezdrowych produktów oraz nieprawidłowej polityki żywieniowej prowadzonej w wielu krajach. Zdrowa żywność jest niejednokrotnie zbyt droga i tym samym niedostępna dla biedniejszych rodzin. Niezbędne jest umożliwienie im dostępu do pożywienia o wysokiej wartości odżywczej i zastąpienie nim szkodliwych produktów żywnościowych, które to są tak powszechnie reklamowane w mediach."

W roku 2022 otyłych dzieci będzie więcej niż małoletnich cierpiących na niedowagę  

Autorzy  badania twierdzą, że jeżeli trend zidentyfikowany po roku 2000 nie ulegnie zatrzymaniu, w roku 2022 liczba dzieci i nastolatków walczących z otyłością przewyższy ilość cierpiących na lekką lub poważną niedowagę.

Nie należy jednak zapominać, że dzieci zmagające się z niedowagą w roku 2016 (75 milionów dziewcząt i 117 milionów chłopców) w dalszym ciągu stanowiły ogromną grupę badanych, szczególnie w krajach najbiedniejszych. Pokazuje to jak wielkie problemy stwarzać mogą ekstremalne przypadki nieprawidłowego żywienia.  

Dzieci i nastolatkowie bardzo szybko przybierają na wadze szczególnie w krajach średnio rozwiniętych, takich jak Azja Wschodnia, Ameryka Łacińska oraz Karaiby. Autorzy informują, że odnotowany trend może odzwierciedlać spożycie większej ilości bogatych w wartość energetyczną produktów spożywczych zawierających wysoce przetworzone węglowodany, co prowadzi z kolei do nadmiernego przybierania na wadze i pogarszania ogólnego stanu zdrowia.  

Dr Fiona Bull, koordynator programu na rzecz badania i zapobiegania chorobom niezakaźnym oraz pracownica Światowej Organizacji Zdrowia powiedziała: "Zgromadzone dane pokazują jak wielkim problemem jest otyłość oraz nadwaga. Zagrożenie to w przyszłych latach może przybierać na sile, a więc konieczne jest podjęcie drastycznych rozwiązań."

Globalne dane dotyczące otyłości i nadwagi  

W roku 2016, na świecie było ponad 50 milionów otyłych dziewcząt oraz 74 milionów chłopców charakteryzujących się nadmierną wagą ciała, natomiast z niedowagą (średnią lub poważną) zmagało się 75 milionów młodych kobiet oraz 117 milionów niepełnoletnich mężczyzn.  

Liczba otyłych osób dorosłych wzrosła z poziomu 100 milionów w roku 1975 (69 milionów kobiet, 31 milionów mężczyzn) do 671 milionów w roku 2016 (390 milionów kobiet, 281 milionów mężczyzn). 1.3 miliarda z kolei zmaga się z nadwagą, jednakże osoby te nie spełniły warunków, które to pozwoliłyby zakwalifikować je jako otyłe.  

Szczegółowe dane dotyczące otyłości, wskaźnika masy ciała oraz niedowagi

Otyłość:

Wzrost wskaźnika otyłości u dzieci oraz nastolatków z krajów nisko oraz średnio rozwiniętych, szczególnie w Azji, odnotowuje się od roku 1975. Co ciekawe, trend ten ulega spowolnieniu w krajach wysoko rozwiniętych.

Największy wzrost tego niepokojącego zjawiska zauważono w Azji Wschodniej, wysoko rozwiniętych krajach anglojęzycznych (USA, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Irlandii i Wielkiej Brytanii) oraz na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.  

 

W roku 2016, wskaźniki otyłości były najwyższe w Polinezji oraz Mikronezji, gdzie z problemem tym zmagało się 25.4% dziewcząt oraz 22.4% chłopców. W Nauru zidentyfikowano najwyższy stopnień otyłości u młodych kobiet (33.4%), natomiast na Wyspach Cooka – u niepełnoletnich mężczyzn (33.3%).

 

W przypadku Europy, najwyższe wskaźniki otyłości odnotowano na Malcie (dla dziewcząt) oraz w Grecji (dla chłopców), gdzie wynosiły one kolejno 11.3% i 16.7%. Najniższym wskaźnikiem otyłości dla obydwu płci poszczycić się mogła Mołdawia.

 

W testach otyłości, dziewczęta w Wielkiej Brytanii osiągnęły 73. wynik na świecie (szósty w Europie), natomiast chłopcy – 84 (18 w Europie).  

 

Stany Zjednoczone legitymowały się 15. najwyższym wynikiem na świecie w przypadku niepełnoletnich kobiet oraz 12. w odniesieniu do młodych mężczyzn.  

 

W krajach wysoko rozwiniętych, prym jeżeli chodzi o otyłość wiedzie właśnie USA.  

 

Wskaźnik masy ciała:

 

Największy wzrost w wartości wskaźnika BMI u dzieci oraz nastolatków od roku 1975 zaobserwowano w Polinezji oraz Mikronezji. Najmniejszy był on w krajach Europy Wschodniej.  

 

Krajem, w którym BMI było najwyższe u dziewcząt było Samoa, gdzie wskaźnik wzrósł o 5.6 kg/m2, natomiast dla chłopców – Wyspy Cooka, ze wzrostem o 4.4 kg/m2.

 

Niedowaga:

W Indiach z kolei dało się zauważyć największy odsetek osób średnio lub poważnie niedożywionych (wartości wynosiły 24.4% dla dziewcząt oraz 39.3% dla chłopców w roku 1975 oraz kolejno 22.7% i 30.7% w roku 2016). 97 milionów najbardziej niedożywionych dzieci i nastolatków żyło w roku 2016 właśnie w Indiach.

 

Sposoby na walkę z otyłością wśród małoletnich

Światowa Organizacja Zdrowia nie tylko opublikowała powyższy raport, ale także opracowała założenia planu Ograniczania Otyłości Wśród Dzieci (ECHO). Opiera się on na jasnych wytycznych pozwalających zmniejszyć dotkliwość tego problemu zdrowotnego u małoletnich. Dodatkowo WHO opracowało wytyczne dla lekarzy, które to mają ułatwić identyfikację oraz leczenie otyłości i nadwagi.  

 

Doktor Bull dodał: "WHO stara się zachęcać poszczególne kraje do wprowadzenia zmian aspektów społecznych, które obecnie wpływają na zwiększone ryzyko wystąpienia otyłości u dzieci. Największy nacisk powinno się położyć na ograniczenie spożycia wysoce przetworzonych produktów spożywczych charakteryzujących się dużą ilością kalorii. Warto także ograniczyć ilość czasu spędzanego przez najmłodszych w pozycji siedzącej i zwiększyć ilość uprawianego przez nie wysiłku fizycznego."

 

Doktor Sophie Hawkesworth, z Grupy ds. Zdrowia Fundacji Wellcome Trust, która to współfinansowała badanie, stwierdziła: "Prowadzenie badań na poziomie populacji jest niezwykle ważne jeżeli chodzi o identyfikację oraz zwalczanie problemów zdrowotnych. W ramach niniejszego badania zauważono niepokojący trend wzrostowy dla otyłości i nadwagi u osób nieletnich. Nasza fundacja podejmuje współpracę z partnerami z dziedziny zdrowia, aby lepiej zrozumieć wpływ nieprawidłowego żywienia na stan zdrowia populacji w ujęciu długofalowym."

 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑