W jaki sposób księżyc wpływa na nasz humor oraz zachowanie?

Dodaj do ulubionych

W jaki sposób księżyc wpływa na nasz humor oraz zachowanie?

Czy dzieci mogą zachowywać się jak wilkołaki? Badacze podjęli próbę przeanalizowania zachowania dzieci we śnie podczas kolejnych faz księżyca  

Jak doskonale wiadomo, księżyc w pełni nie przemienia ludzi w wilkołaki. Niemniej jednak, wielu ludzi przypisuje mu trudności z zasypianiem oraz zmiany psychofizyczne. Czy mity te są prawdziwe?  

Wpływ księżyca na nasze zachowanie 

Zarówno sam księżyc jak i jego wpływ na ludzkie zachowanie od wieków stanowiły obiekt fascynacji oraz spekulacji. Mimo, iż księżyc w pełni nie przemienia ludzi w wilkołaki, wiele osób obwinia go za trudności z zasypianiem i zmiany kondycji psychofizycznej. Czy słusznie?  

Aby sprawdzić czy fazy księżyca w jakikolwiek sposób wpływają na ludzkie zachowanie, międzynarodowy zespół naukowców zaprosił do eksperymentu dzieci celem sprawdzenia czy jakość ich snu oraz zachowanie w ciągu dnia zależne są od faz księżyca. Wyniki testu opublikowano niedawno w magazynie Frontiers in Pediatrics.

 "Uznaliśmy, że dzieci będą grupą najbardziej reprezentatywną, jako że zmiany schematów zachowania są u nich bardziej widoczne, a dodatkowo potrzebują one większej ilości snu niż dorośli" powiedział doktor Jean-Philippe Chaput z Instytutu Badawczego we Wschodnim Ontario.  

 Badanie przeprowadzono na grupie 5812 dzieci z pięciu kontynentów. Pochodziły one z różnych środowisk ekonomicznych oraz społeczno-kulturowych. Podczas badania pod uwagę wzięto także różnice płci, wieku, wykształcenia rodziców, dzień przeprowadzania pomiarów, wartość wskaźnika BMI, długość snu, poziomu aktywności fizycznej oraz czas spędzony w pozycji siedzącej.  

 Dane do badania gromadzono przez okres 28 miesięcy. Każdy z cykli księżycowych eksperci podzielili na trzy główne fazy: pełnia, półksiężyc oraz nów. Rezultaty eksperymentu wskazały, że czas snu podczas pełni jest o 5 minut krótszy niż podczas nowiu. Nie zauważono jakichkolwiek różnic w zachowaniu dzieci w zależności do fazy księżyca.  

 "Wyniki naszego eksperymentu dobitnie wskazują, że księżyc nie wpływa w istotny sposób na ludzkie zachowanie. Skrócony o 1 % czas snu podczas pełni jest statystycznie istotny, jednakże może on być spowodowany wielkością grupy badawczej" powiedział Chaput. Krótszy o 5 minut sen podczas rzeczonej fazy księżyca nie stanowi ryzyka dla naszego zdrowia. "Uważam, że nie powinniśmy obwiniać za gorsze samopoczucie czy gorszą jakość snu księżyca w pełni. Na nasze zachowanie wpływ ma wiele innych czynników, takich jak geny, wykształcenie, zarobki i czynniki psychospołeczne, nie natomiast siły grawitacyjne " dodał doktor. 

Mimo, iż wyniki testu wydają się być jednoznaczne, autorzy zalecają przeprowadzenie dalszych badań mających na celu określenie czy ludzka sfera biologiczna jest w jakikolwiek zsynchronizowana z cyklami księżycowymi oraz czy pełnia może mieć jakikolwiek wpływ na osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne.  

 "Lokalny folklor oraz niektóre mity każą sądzić, że zachowanie oraz stan zdrowia zarówno ludzi jak i zwierząt mogą być zależne od faz księżyca. Bez względu na to czy jest to prawda czy też fałsz, jestem wręcz przekonany, że księżyc będzie fascynował jeszcze wiele kolejnych pokoleń." podsumował autor badania.

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑