Za preferencje homoseksualne mężczyzn odpowiadają geny

Dodaj do ulubionych

Preferencje homoseksualne mężczyzn utrzymują się na stałym poziomie i nie ulegają zauważalnym zmianom na przestrzeni czasu. Jest to spowodowane faktem, iż wielu panów jest nosicielami genów za nie odpowiedzialnych. 

Zaawansowany model komputerowy zobrazował wahania liczby mężczyzn o preferencjach homoseksualnych na przestrzeni wieków.  

Niemal połowa wszystkich heteroseksualnych kobiet oraz mężczyzn jest potencjalnymi nosicielami tak zwanych „genów homoseksualnych”, które to przekazywane są następnie kolejnym pokoleniom. Nadmieniony fakt z dużą dozą prawdopodobieństwa odpowiada za utrzymywanie się odsetka osób homoseksualnych na relatywnie stałym poziomie, niezależnie od kultury. Geny pozwalają na transmisję określonych informacji nawet pomimo faktu, iż homoseksualni mężczyźni nieczęsto mają potomków, którym bezpośrednio mogłyby zostać przekazane geny. Powyższą hipotezę opracował Giorgi Chaladze z Uniwersytetu Stanowego Ilia w stanie Georgia. Opublikowano ją także w magazynie Archiwa Preferencji Seksualnych. Chaladze wykorzystał model komputerowy uwzględniający dziedziczność genów oraz fakt, iż mężczyźni o nadmienionej orientacji pochodzą najczęściej z rodzin wielodzietnych.  

Jak wynika z wcześniej przeprowadzonych badań, orientacja seksualna determinowana jest w pewnym stopniu czynnikami genetycznymi, a więc uznać można, iż jest ona dziedzina. Chaladze uważa, że spostrzeżenie to jest niezwykle intrygujące zwłaszcza z perspektywy ewolucyjnej, jako że homoseksualni mężczyźni nieczęsto mają potomków, którym mogliby bezpośrednio przekazać swoje geny. Mają oni bowiem średnio pięć razy mniej dzieci niż mężczyźni heteroseksualni.   

Chaladze wykorzystał indywidualny model genetyczny, aby wyjaśnić relatywnie stały odsetek osób homoseksualnych identyfikowany w dużych populacjach. Wziął on pod rozwagę także wyniki wcześniejszych badań, w ramach których ustalono, że wielu homoseksualistów pochodzi z rodzin wielodzietnych. Na podstawie rzeczonej obserwacji wyciągnięto wniosek, że geny odpowiedzialne za preferencje homoseksualne mężczyzn zwiększają płodność kobiet również będących nosicielkami nadmienionego genu. Rezultaty innych eksperymentów wskazują także, że mężczyźni heteroseksualni mogą być nosicielami genów homoseksualnych.

Jak wynika z obliczeń Chaladze, preferencje homoseksualne mężczyzn utrzymują się w obrębie populacji na niskim, relatywnie stabilnym poziomie. 

"Fakt, że kobiety w rodzinach, których członkami są homoseksualni mężczyźni mają liczniejsze potomstwo wyjaśniałby genetyczne dążenie do utrzymania ciągłości gatunku. Należy jednocześnie założyć, że mężczyźni będący nosicielami rzeczonych genów nie zawsze są homoseksualistami " mówi Chaladze.

Wysokie prawdopodobieństwo, że wielu mężczyzn heteroseksualnych jest nosicielami genów homoseksualnych pośrednio wyjaśnia także dlaczego podczas badań naukowych liczba mężczyzn, którzy przyznali się do preferencji homoseksualnych lub też zainteresowania przedstawicielami tej samej płci była wyższa niż ilość respondentów identyfikujących się jako osobniki homoseksualne czy też biseksualne. Zdaniem Chaladze, heteroseksualni nosiciele genów homoseksualnych mogą wykazywać tego typu preferencje bez jednoczesnej drastycznej zmiany orientacji. 

Rozliczne badania nad ludzkim genomem potwierdziły hipotezę, iż znaczny odsetek osób heteroseksualnych uznać należy za nosicieli genów warunkujących homoseksualizm. W ramach badań uzupełniających należałoby dodatkowo uwzględnić respondentów pochodzących z rodzin, w których preferencje homoseksualne nie występują.  

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑