Zanieczyszczenie powietrza powoduje poważne defekty DNA u dzieci!

Dodaj do ulubionych

Dlaczego zanieczyszczenie powietrza powoduje poważne defekty DNA u dzieci!?

U osób małoletnich oraz nastolatków regularnie wdychających powietrze zanieczyszczone na skutek nadmiernego ruchu drogowego zidentyfikowano specyficzny defekt DNA określany przez naukowców mianem skrócenia telomerów. Wyniki przeprowadzonego badania opublikowano w majowym wydaniu magazynu  Journal of Occupational and Environmental Medicine.

 

Co ciekawe, u osób młodych cierpiących na astmę również zauważono kurczenie się telomerów. Informacje takie podał lekarz medycyny John R. Balmes zatrudniony na Uniwersytecie w Kalifornii. W swojej pracy naukowcy napisali: "Uzyskane przez nas wyniki wskazują, że długość telomeru może w przyszłości stać się wiarygodnym wyznacznikiem stopnia uszkodzenia DNA na skutek czynników środowiskowych i/lub przewlekłych zapaleń."

 

W badaniu udział wzięło czternaścioro dzieci oraz nastolatków mieszkających w mieście Fresno (stan Kalifornia) – drugiej najbardziej zanieczyszczonej aglomeracji w Stanach Zjednoczonych. Badacze skupili się przede wszystkim na określeniu korelacji pomiędzy występowaniem w organizmie dzieci wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH), substancji chemicznej zawartej w spalinach samochodowych a skracaniem się telomerów.

 

Wzrost ilości PAH w organizmie sprawiał, że długość telomerów zmniejszała się w sposób liniowy. U dzieci i nastolatków cierpiących na astmę zaobserwowano większe ilości PAH niż u respondentów niezmagających się z nadmienionym problemem zdrowotnym. Związek pomiędzy poziomem PAH a długością telomerów miał charakter statystycznie istotny nawet po uwzględnieniu takich czynników jak występowanie astmy oraz przeanalizowaniu kluczowych cech demograficznych (takich jak wiek, płeć oraz rasa/pochodzenie etniczne).  

 

Przeprowadzony eksperyment potwierdził rezultaty wcześniejszych testów wskazujących, że zanieczyszczenie powietrza powoduje stres oksydacyjny mogący uszkadzać lipidy, białka oraz strukturę DNA. Eksperci poinformowali także, że w przypadku dzieci i młodzieży, procesy zmiany długości telomerów mogą przebiegać w sposób inny niż u dorosłych, przez co mogą one być bardziej narażone na szkodliwe działanie zanieczyszczeń.  

 

"Pełniejsza wiedza o wpływie zanieczyszczeń powietrza na organizm na poziomie molekularnym jest niezbędna do opracowywania skutecznych środków zapobiegawczych" podsumował doktor Balmes. Wraz z dalszym rozwojem medycyny, telomery mogą w najbliższej przyszłości stać się wyznacznikiem zmian zachodzących na poziomie komórkowym na skutek ekspozycji organizmu na zanieczyszczone powietrze.

 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑