Zidentyfikowano cztery podstawowe typy osobowości

Dodaj do ulubionych

Zidentyfikowano cztery podstawowe typu osobowości: pesymista, optymista, zazdrośnik oraz ufający innym

Badanie nad schematami ludzkiego zachowania wykazały, że ponad 90 % populacji świata można scharakteryzować czterema głównymi typami osobowości: pesymista, optymista, zazdrośnik oraz ufający innym. Najpowszechniejszy jest typ trzeci (30 %), natomiast pozostałe kształtują się na poziomie około 20 %.

Czy ty też masz w sobie pierwiastek egocentryka? Algorytm komputerowy zaklasyfikował uczestników badania do czterech grup osobowościowych. Przeważająca ilość (30 %) respondentów scharakteryzował on jako zazdrośników – nie przywiązywali oni wagi do swoich osiągnięć dopóki radzili sobie lepiej od innych uczestników. Drugą najpowszechniejszą grupą byli optymiści – osoby pewne, że zarówno one jak i ich partnerzy są w stanie dokonać najkorzystniejszego wyboru. Kolejne 20 % to pesymiści – badani wybierający w większości sytuacji mniejsze zło. Na ostatnim miejscu plasowali się ludzie ufający innym – stworzeni do współpracy i chętni do pomocy niezależnie od tego czy przyniesie im to wymierną korzyść.  

Jest to jeden z głównych wniosków badania, którego wyniki opublikowano w magazynie Science Advances, przeprowadzonego przez przedstawicieli Uniwersytetu Karola III w Madrycie i współpracujących z nimi uczonych z uniwersytetów w Barcelonie, Rovirii i Saragossie. W badaniu przeanalizowano wybory 541 badanych dokonane w odniesieniu do dylematów społecznych, w których opcje zorientowane były przede wszystkim na współpracę lub wywołanie konfliktu z innymi uczestnikami testu.  

 

Eksperyment ściśle związany jest z teorią gier, dziedziną matematyki wykorzystywaną w socjologii i ekonomii, zorientowaną na analizę zachowania osób stających przed określonymi dylematami oraz zmuszonych do podjęcia określonych decyzji. "Respondentów poprosiliśmy, aby na pytania odpowiadali w parach, natomiast pary zmieniały się nie tylko podczas każdej z rund ale i po każdej zmianie zasad gry. Uczestnicy mogli podjąć współpracę z innymi lub przyjąć postawę oportunistyczną. Dzięki takiemu schematowi testu byliśmy w stanie pozyskać wiele istotnych informacji dotyczących schematów zachowania społecznego" wyjaśnił jeden z autorów badania, Anxo Sánchez, który jest profesorem GISC (Grupo Interdisciplinar de Sistemas Complejos /Interdyscyplinarnej Grupy ds. Systemów Złożonych), będącej częścią Wydziału Matematyki Uniwersytetu Karola III w Madrycie  (UC3M).

 

Wedle Yamira Moreno, koordynatora grupy Cosnet (Grupo de Redes y Sistemas Complejos / Grupy ds. Sieci i Systemów Złożonych) na BIFI (Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos / Instytucie Bioinformatyki i Fizyki Systemów Złożonych) na Uniwersytecie w Saragossie, jak również przewodniczącym  Sociedad de Sistemas Complejos (Stowarzyszenia ds. Systemów Złożonych),  "Osiągnięte wyniki są przeciwstawne głoszonym obecnie teoriom, zwłaszcza tej mówiącej że ludzie zachowują się racjonalnie, natomiast ich logiczne wybory brać należy pod uwagę modyfikując rozporządzenia społeczne i ekonomiczne, jak również hipotezom dotyczącym współpracy międzyludzkiej. Testy zbliżone w swojej specyfice do eksperymentu przeprowadzonego przez naszą grupę badawczą pozwalają na dopracowanie już istniejących teorii dotyczących schematów ludzkiego zachowania."

Dzięki przeprowadzonym badaniom, naukowcy byli w stanie opracować algorytm komputerowy klasyfikujący ludzi w zależności od ich zachowania. Program komputerowy zaklasyfikował uczestników badania do czterech grup osobowościowych. Przeważająca ilość (30 %) respondentów scharakteryzował on jako zazdrośników – nie przywiązywali oni wagi do swoich osiągnięć dopóki radzili sobie lepiej od innych uczestników. Drugą najpowszechniejszą grupą byli optymiści – osoby pewne, że zarówno one jak i ich partnerzy są w stanie dokonać najkorzystniejszego wyboru.  Kolejne 20 % to pesymiści – badani wybierający w większości sytuacji mniejsze zło. Na ostatnim miejscu plasowali się ludzie ufający innym – stworzeni do współpracy i chętni do pomocy niezależnie od tego czy przyniesie im to wymierną korzyść.  

 

Potwierdzono także istnienie piątej, wymykającej się jednoznacznej klasyfikacji grupy stanowiącej 10 % ogółu, której to algorytm nie był w stanie jednoznacznie scharakteryzować bazując na zachowaniu respondentów. Naukowcy uważają, że dowodzi to istnienia podgrup ludzi nie zachowujących się w sposób nietypowy oraz niespełniający kryteriów społecznych.  

 

Anxo Sánchez wyjaśnił podział na grupy przykładzie specyficznego dylematu: dwóch ludzi może razem polować na jelenie, jeżeli jednak działają w pojedynkę są w stanie złowić wyłącznie króliki. Osoby zazdrosne wybiorą polowanie na króliki, jako że dzięki temu ich skuteczność będzie co najmniej równa efektywności drugiego łowcy; optymiści wybiorą polowanie na jelenie, jako że taka opcja będzie korzystna dla obydwu stron zainteresowanych; pesymiści zdecydują się na polowanie na zające, jako że dzięki temu będą oni mieli pewność że złapią jakiekolwiek zwierzę i nie wrócą do domu z pustymi rękoma, natomiast osoby ufne bez zastanowienia wybiorą współpracę celem upolowania większego zwierzęcia.

 

W eksperymencie brali udział mieszkańcy miasta

 Eksperyment zorganizował Urząd Miasta Barcelony oraz Biuro Badań nad Postawami Obywatelskimi podczas festiwalu DAU odbywającego się w jednym z największych miast Hiszpanii. "Test przygotowany został w sposób zachęcający obywateli do uczestnictwa" wyjaśnił Josep Perelló, lider grupy OpenSystems działającej w ramach Wydziału Fizyki Materii Skondensowanej oraz koordynator w Biurze Badań nad Postawami Obywatelskimi. W przypadku niniejszego eksperymentu "wynikami dzielono się z respondentami, dzięki czemu stali się oni aktywnymi uczestnikami badania" podsumował ekspert.

 

"Co ciekawe, klasyfikacji dokonywał algorytm komputerowy, który mógł stworzyć więcej grup, jednakże zdecydował się on na podział uczestników na cztery grupy podstawowe" wyjaśnił Yamir Moreno. Jordi Duch, badaczka na Uniwersytecie w Tarragonie oraz jedna z autorek badania dodała: "Stworzony typ algorytmu klasyfikującego został z powodzeniem wykorzystany wcześniej w innych dziedzinach nauki, na przykład w testach biologicznych. Niemniej jednak, jego zastosowanie podczas eksperymentu dotyczącego zachowania ludzkiego jest bez wątpienia rewolucyjne, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, iż w ramach wcześniejszych prac wstępnie określano typy osobowości jeszcze przed przeprowadzeniem eksperymentu, uniemożliwiając tym samym pracę systemowi zewnętrznemu, który mógłby pogrupować schematy zachowania w sposób możliwie najbardziej logiczny."

"Jest to niezwykle istotne, ponieważ klasyfikacja nie była z góry narzucona przez badaczy. Zastosowanie algorytmu matematycznego miało na celu zapewnienie bezstronności badań" dodał Anxo Sánchez.

 

"Wcześniejsze eksperymenty prowadzone były na niewielkich grupach respondentów. Obecnie, dzięki zastosowanej platformie możliwe jest znaczne powiększenie ilości osób biorących udział w teście, jak również testowanie populacji zróżnicowanej; umożliwiło nam to pozyskanie dużo bardziej szczegółowych informacji odnośnie zachowania respondentów podczas eksperymentu. Stwarza to możliwość tworzenia bardziej złożonych testów" stwierdziła Jordi Duch.

 

Wyniki badania pokazują także motywy stojące za grupowymi i indywidualnymi zachowaniami negocjacyjnymi, które to wykorzystać można w biznesie, zarządzaniu oraz naukach politycznych. Co więcej, dzięki tego typu testom możliwe jest opracowanie “bardziej zbliżonej do ludzkiej” sztucznej inteligencji" podsumował Anxo Sanchez.

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑