Dlaczego niektórzy biseksualni mężczyźni postanawiają się nie ujawniać?

Dodaj do ulubionych

Mężczyzna biseksualny woli się nie ujawniać

W ramach badania przeanalizowano powody, dla których mężczyźni angażujący się w stosunki płciowe zarówno z mężczyznami i kobietami (biseksualni) nie ujawniają swojej orientacji seksualnej – zwłaszcza wobec żon lub partnerek.

Rezultaty wskazują, że osoby takie pragną uniknąć stygmatyzacji, która mogłyby poskutkować silnymi negatywnymi reakcjami emocjonalnymi oraz poważnymi zmianami w relacjach z ich partnerkami.  

Zapraszając do badania dużą, zróżnicowaną etnicznie grupę respondentów, badacze podjęli się analizy powodów, dla których mężczyźni przejawiający preferencje biseksualne nie powiedzieli znajomym, rodzinie oraz partnerkom o swojej orientacji. Szczegółowe wywiady badawcze przeprowadzono z 203. biseksualnymi mężczyznami z Nowego Jorku. Nigdy nie poinformowali oni partnerek o swoich preferencjach biseksualnych. Aby badanie uznać można było za wiarygodne, do zaproszono mężczyzn pełnoletnich, nieidentyfikujących się jako homoseksualiści oraz przyjmujących, iż w przeciągu ostatniego roku współżyli oni zarówno z mężczyznami jak i kobietami. Respondentów poszukiwano poprzez stronę internetową, ogłoszenia w prasie oraz polecenia osób niebędących uczestnikami badania.

"Uzyskane wyniki jasno wskazują na konieczność zorganizowania kampanii edukacyjnej mającej na celu obalenie mitów dotyczących mitów dotyczących mężczyzn biseksualnych. Powinna ona jasno podkreślać, iż nie są to homoseksualiści, nosiciele wirusa HIV, czy poligamiści." Powiedział doktor Eric W. Schrimshaw, profesor zwyczajny Nauk Socjomedycznych na Uniwersytecie Zdrowia Publicznego Mailman. "Co więcej, przewidywane negatywne reakcje partnerek sugerują konieczność wypracowania strategii wspierania mężczyzn pragnących ujawnić swoją biseksualną przeszłość, które to umożliwiłyby ograniczenie do minimum reakcji negatywnych partnerek celem utrzymania jak najwyższej jakości więzi partnerskiej."

Badani mężczyźni niejednokrotnie przyznawali, że spodziewali się stygmatyzacji z powodu współżycia z mężczyznami. Podawali oni także rozliczne powody, dla których postanowili nie wyjawiać swojej orientacji seksualnej. Wśród nich znalazły się: obawy przed negatywnymi reakcjami emocjonalnymi, niekorzystnymi zmianami w związku, przekonanie że rodzina, przyjaciele oraz partnerki są wrogo nastawieni do homoseksualizmu, jak również wcześniejsze bolesne doświadczenia związane z ujawnieniem swojej seksualności.  

Respondenci nie klasyfikowali dominujących preferencji heteroseksualnych lub problemów z tożsamością jako powodów niewyjawiania swojej orientacji. "Przeprowadzony eksperyment każe sądzić, że ukrywanie przez mężczyzn biseksualnych swoich preferencji jest sposobem uniknięcia stygmatyzacji, która to przejawiać się może wyśmiewaniem, odrzuceniem, lub poniżaniem " powiedział Schrimshaw.

Jednym z najbardziej niezwykłych powodów nieujawniania własnej orientacji było przekonanie, że przekonania religijne lub kulturalne przyjaciół, rodziny oraz partnerek stanowią bariery nie do przejścia. Zdaniem badanych mogły się one przyczynić do całkowitego społecznego odrzucenia. Teorie odnoszące się do wyjawiania orientacji przez homoseksualistów są sprzeczne z uzyskanymi rezultatami. "Mimo, iż niektóre badania naukowe wskazują, że przyznanie się do własnej orientacji seksualnej jest częścią rozwoju tożsamości, natomiast ujawnienie następuje w momencie, gdy mężczyźni sami zaakceptują swoją seksualność, w ramach naszego eksperymentu uzyskaliśmy wnioski zgoła odwrotne" powiedział Martin J. Downing, Jr. przedstawiciel organizacji Public Health Solutions.

Naukowcy sformułowali hipotezę mówiącą, iż mężczyźni biseksualni mogą bardziej od homoseksualnych obawiać się stygmatyzacji. Niemniej jednak, podkreślili oni, że w ramach badania nie porównywano powodów nieujawniania orientacji przez biseksualistów oraz gejów, co z kolei pod znakiem zapytania stawia mniejszą obawę tych drugich przed stygmatyzacją (bezpośrednio przekładającą się na chętniejsze wyjawienie swojej orientacji). Badanie nie odpowiedziało także na pytanie czy homoseksualiści i biseksualiści odczuwają podobny strach przed odrzuceniem. "Przeprowadzenie takich eksperymentów jest niezbędne, aby możliwe było ustalenie korelacji pomiędzy obawą stygmatyzacji a informowaniem innych o własnych preferencjach przez mężczyzn biseksualnych oraz homoseksualnych" stwierdził Dowling.

 

Poprzedni eksperyment autorstwa Schrimshawa wskazał, iż wysoki poziom niepokoju odczuwany przez biseksualistów sprawia, że obawiają się oni wyjawiać swą orientację. "Najnowsze badanie pozwoliło nam lepiej zrozumieć dlaczego ujawnienie własnych preferencji mogłoby wpłynąć na pogłębienie rzeczonego niepokoju" podsumował Schrimshaw.

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑