Jak bakterie jelitowe wpływają na nasz nastrój?

Dodaj do ulubionych

Jak bakterie jelitowe wpływają na nasz nastrój

Badania dowodzą występowania korelacji pomiędzy aktywnością bakterii jelitowych a wahaniami nastroju

Naukowcom udało się zidentyfikować fragment mikrobiomu jelitowego, który to oddziałuje na rejony mózgu odpowiedzialne za odczuwanie emocji oraz schematy ludzkiego zachowania. Po raz pierwszy w historii medycyny zaobserwowano zmiany behawioralne oraz neurobiologiczne będące skutkiem wahań ilości oraz różnorodności określonych szczepów bakteryjnych zamieszkujących ludzki organizm.  

Okazuje się, że relacje zachodzące pomiędzy mózgiem a mikrobiomem mają zauważalny wpływ zarówno na ludzkie zdrowie jak i na zachowanie. Wcześniejsze eksperymenty wykazały, że mikrobiom (środowisko mikroorganizmów bytujących w ludzkich jelitach), może zarówno pośrednio jak i bezpośrednio przyczyniać się do wahań nastroju. Przy wykorzystaniu modelu zwierzęcego, eksperci wykazali, iż aktywność określonych szczepów bakteryjnych prowadzić może do takich zaburzeń jak depresja czy stany lękowe. Nie potwierdzono jednakże rzeczonych wyników na ludziach.

W ramach omawianego w niniejszym artykule eksperymentu, naukowcy podjęli próbę określenia charakterystycznych cech neurologicznych oraz behawioralnych zdrowych kobiet o różnych profilach mikrobiomowych.  

Czterdzieści respondentek biorących udział w badaniu dostarczyło naukowcom próbki kału. Co więcej, panie poddano rezonansowi magnetycznemu mózgu podczas oglądania zdjęć osób, czynności lub rzeczy powodujących u nich silną reakcję emocjonalną. Kobiety podzielone zostały na dwie grupy, zależnie od struktury mikrobiomu: u 33 z nich zidentyfikowano przewagę bakterii określanych mianem Bacteroides, natomiast u pozostałych siedmiu zauważono dużą aktywność drobnoustrojów szczepu Prevotella. U przedstawicielek pierwszej z grup zaobserwowano większą objętość substancji szarej w korze przedczołowej oraz wyspie mózgowej, rejonach odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji. Zidentyfikowano u nich także większą niż standardowa objętość hipokampu, obszaru odpowiadającego za w przenoszenie informacji z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej. W przypadku grupy, w której przeważał szczep Prevotella, naukowcy zauważyli mniejszą ilość połączeń pomiędzy rejonami mózgu odpowiedzialnymi za odczuwanie emocji i uważność, jak również mniejszą objętość hipokampu. Ten ostatni był u pań także mniej aktywny w sytuacji, gdy oglądały one ilustracje o zabarwieniu negatywnym. Respondentki z rzeczonej grupy silniej odczuwały również emocje negatywne (takie jak niepokój, niepewność, czy irytacja) po obejrzeniu ilustracji.

Uzyskane wyniki potwierdzają występowanie interakcji mózg-mikrobiom u zdrowych przedstawicieli rodzaju ludzkiego. Naukowcy nie są jeszcze w stanie jednoznacznie określić czy bakterie jelitowe mają jakikolwiek wpływ na rozwój mózgu jak również - czy różnice w strukturze mózgu mogą mieć wpływ na rozwój mikrobiomu. Zaobserwowana korelacja zmienia jednakże w znacznym stopniu sposób, w jakim nauka postrzegać będzie od tej pory emocje.  

 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑