Luki w pamięci: normalne zjawisko czy powód do obaw?

Dodaj do ulubionych

Luki w pamięci: normalne zjawisko czy powód do obaw? Każdemu z nas zdarza się czasem o czymś zapomnieć. Nasz ekspert wyjaśnia w jakim przypadku należy fakt ten uznać za znak ostrzegawczy.
 
Niewielkie luki w pamięci (utrudniające określenie, gdzie położyliśmy klucze czy okulary) wydawać się mogą problematyczne, uznać je należy jednakże za zjawisko ze wszech miar normalne.Pamiętajmy jednak, że poważniejsze zaburzenia pamięci, sprawiające na przykład, że nie wiemy dlaczego kluczyki od samochodu włożyliśmy do lodówki – mogą wskazywać na poważniejsze problemy zdrowotne.
 
W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest poddanie się obserwacji lekarskiej. Niektóre zproblemów z pamięcią mogą utrudniać nam wykonywanie codziennych czynności, jak na przykład podliczanie dziennych wydatków, utrzymywaniodpowiedniej higieny osobistej, czy kierowanie pojazdami. Niekiedy możemy nawet zapomnieć, gdzie zaparkowaliśmy swój samochód.
 
Zdaniem przedstawicieli amerykańskiej Agencji Żywności i Leków, sytuacje takie wymagają interwencji lekarskiej. Za znaki ostrzegawcze uznaje się również: zapominanie przebiegu całych rozmów, imion znajomych i członków rodziny, częste powtarzanie tych samych stwierdzeń, lub też zadawanie identycznych pytań podczas rozmowy. Za powód do zmartwień uznać należy także zaniki pamięci przybierające z czasem na sile.
 
Ryzyko wystąpienia problemów z pamięcią ograniczyć można na wiele sposobów.
 
Są to między innymi: utrzymywanie na odpowiednim poziomie cholesterolu oraz ciśnienia krwi, ograniczenie ilości palonych papierosów oraz spożywanego alkoholu, stosowanie diety korzystnej dla organizmu, uczestniczenie w wydarzeniach społecznych, jak również stała stymulacja mózgu poprzez czytanie, pisanie oraz zdobywanie nowych umiejętności.
 
Wyróżnić można wiele przyczyn utraty lub osłabienia pamięci.
 
Najczęstszymi wśród nich są: stosowanie niektórych leków, stres, depresja, urazy głowy, choroby takie jak HIV, gruźlica, syfilis,
 
czy opryszczka, problemy z tarczycą, niewystarczająca ilość i jakość snu, czy też niedobory witaminy B1 oraz B12. Wiele z tych problemów rozwiązać można bez interwencji lekarskiej."Wraz z postępującym procesem starzenia się organizmu, niektórym osobom o wiele więcej trudności sprawiać może przypomnienie sobie określonych informacji, takich jak chociażby imiona
ich najbliższych. Niewielkie luki w pamięcią mogą stanowić powód do obaw, jednakże w większości przypadków nie powodują one niemożności wykonywania codziennych czynności" czytamy w raporcie opracowanym przez Agencję Żywności i Leków.
 
Demencja starcza
 
Demencja starcza stanowi z kolei jedną z najpoważniejszych form utraty pamięci. Znacznie pogarsza ona zdolność zapamiętywania oraz logicznego myślenia. Nadmienione problemy mogą z kolei negatywnie wpłynąć na efektywność wykonywania codziennych czynności.Demencję powodować może wiele czynników, z których najpowszechniejszym jest choroba Alzheimera. Powoduje ona progresywny zanik komórek mózgowych oraz poważne zmiany chorobowe w mózgu.
 Ponad 5 milionów osób zamieszkujących teren Stanów Zjednoczonych cierpi mniej lub bardziej zaawansowaną formę demencji (włączając w to chorobę Alzheimera). Przewiduje się, że wartość ta ulegnie potrojeniu do roku 2050. Powyższe wnioski przedstawiono w najnowszym wydaniu Magazynu Amerykańskiego Stowarzyszenia Geriatrycznego.

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑