Najbardziej podstępna szkoda, jaką ubóstwo wyrządza dzieciom (a dokładniej ich mózgom)

Dodaj do ulubionych

W USA w ubóstwie żyje alarmujący odsetek 22% dzieci, co z kolei może oznaczać długotrwałe negatywne konsekwencje dla rozwoju mózgu, zdrowia emocjonalnego i osiągnięć. Polska wpisuje się niestety w światowy trend ubóstwa dzieci i młodzieży. W 2014 roku w ubóstwie żyła co dziesiąta niepełnoletnia osoba, dzieci stanowią 1/3 całej populacji ubogich. Badanie, którego wyniki opublikowano 20 lipca w JAMA Pediatrics, dostarcza nawet bardziej przytłaczającego dowodu na to, że ubóstwo w bardzo negatywny sposób wpływa na pracę mózgu.

 We wstępniaku psychiatra dziecięcy lek. med. Joan L. Luby z Washington University School of Medicine w St. Louis pisze, że „interwencje we wczesnym dzieciństwie polegające na pielęgnacji i karmieniu ubogich dzieci muszą w końcu wejść na agendę dyskusji nt. stanu zdrowia publicznego dla dobra wszystkich”.

W przeprowadzonym przez nią badaniu zidentyfikowano zmiany w architekturze mózgu u ubogich dzieci, które mogą skutkować długotrwałymi problemami z depresją, trudnościami w uczeniu się i ograniczeniami w zdolności radzenia sobie ze stresem.

Jednakże jej praca pokazuje także, że rodzice, którzy dbają o swoje dzieci pomimo nieciekawej sytuacji finansowej, mogą zapobiec niektórym negatywnym efektom. Stąd propozycje edukacji rodziców w zakresie opieki na dziećmi, w szczególności w rodzinach, które żyją poniżej granicy ubóstwa.

 „Nasze badania pokazują, że wpływ ubóstwa na rozwój mózgu, w szczególności hipokampu, zależy zdecydowanie od opieki rodziców i stresów doświadczonych w dzieciństwie” potwierdza Luby, the Samuel and Mae S. Ludwig Professor of Child Psychiatry i dyrektor Washington University's Early Emotional Development Program.

Zespół badawczy z Uniwersytetu Wisconsin-Madison odkrył, że u ubogich dzieci często występował nieprawidłowy rozwój mózgu i gorzej wypadały w testach kompetencyjnych, co odpowiadało za 20% przepaść w osiągnięciach z powodu niedorozwoju przednich i skroniowych płatów mózgu.

 „W rozwojowej nauce i medycynie rzadko zdarza się, aby powód i rozwiązanie problemu w obszarze zdrowia publicznego było tak wyraźne” Luby napisała we wstępniaku. „A jeszcze rzadsze jest to, aby możliwe i efektywne kosztowo rozwiązania tych problemów były w zasięgu ręki”.

W oparciu o wyniki tych badań i dostępnej wiedzy nt. szkodliwego wpływu ubóstwa na rozwój mózgu u dzieci, a także korzyści pielęgnacji i opieki nad dziećmi we wczesnym dzieciństwie „opracowano mapę zapobiegania i wspierania najbardziej istotnego czynnika naszej tożsamości – mózgu” pisze Luby. „Te niezaprzeczalne wnioski i rozwiązania traktujące problem całościowo są teraz dostępne do realizacji w ramach polityk publicznych”.

 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑