Naukowcom udało się zmierzyć poziom inteligencji.

Dodaj do ulubionych

Naukowcom udało się zmierzyć poziom inteligencji

Naukowcom po raz pierwszy w historii udało się dokładnie zdefiniować oraz zmierzyć ludzką inteligencję. Wykazali oni, że im bardziej zróżnicowany strukturalnie jest mózg i im częściej jego poszczególne części komunikują się ze sobą, tym wyższe jest IQ oraz kreatywność badanego.  
Eksperci z Uniwersytetu Warwick byli pierwszymi, którzy zdefiniowali oraz określili poziom ludzkiej inteligencji.

Badania prowadzone na Uniwersytecie Warwick oraz w Chinach pod przewodnictwem profesora Jianfeng Fenga, pracownika Wydziału Nauk Informatycznych, miały na celu określenie funkcji dynamicznych mózgu oraz identyfikację sposobu, w jaki różnorodne partie mózgu współpracują ze sobą. Zespół naukowców pragnął także lepiej zrozumieć naturę ludzkiego intelektu.  

Profesor Jianfeng stwierdził, że im bardziej zróżnicowany jest mózg i im częściej jego różne części komunikują się ze sobą, tym wyższy poziom osiągają IQ oraz kreatywność badanego.  

Pełniejsze zrozumienie specyfiki ludzkiej inteligencji może w przyszłości doprowadzić do dalszego rozwoju sztucznej inteligencji (AI). W chwili obecnej niewystarczająco dokładnie imituje ona różnorodność działań wykonywanych przez mózg oraz jego zdolność adaptacji. Aspekty te są zdaniem profesora Jianfenga niezbędne do prawidłowego rozwoju oraz usprawnienia procesu pozyskiwania informacji. Wiedza o zidentyfikowanych przez ekspertów funkcjach dynamicznych mózgu może zostać wykorzystana celem stworzenia zaawansowanych komputerowych sieci neuronowych, które to mogłyby się uczyć, rozwijać, oraz przystosowywać do zastanego otoczenia.  

Badanie pozwala także lepiej zrozumieć inną istotną kwestię: ludzkie zdrowie psychiczne. Różne poziomy dynamiki mózgu zaobserwowano bowiem u pacjentów cierpiących na schizofrenię, autyzm, oraz zespół nadpobudliwości z deficytem uwagi (ADHD). Znając przyczynę problemów psychicznych, lekarze będą w stanie efektywniej je leczyć oraz niejednokrotnie - zapobiegać ich rozwojowi.  

Wykorzystując analizę tysięcy obrazów mózgu w stanie spoczynku respondentów z całego świata określono, iż obszary odpowiedzialne za uczenie się oraz rozwój są wysoce zróżnicowane, co znaczy, że zmieniają one swoją strukturę oraz często komunikują się z pozostałymi rejonami nadmienionego narządu. Obszary mózgu niezwiązane z inteligencją – głównie odpowiedzialne za zmysł wzroku, słuchu oraz motorykę – wykazywały małą różnorodność oraz zdolność adaptacji.   

Profesor Jianfeng Feng przyznał, że to właśnie rozwój technologii umożliwił przeprowadzenie tak innowacyjnego eksperymentu: "ludzka inteligencja jest często poruszanym tematem w świecie naukowym. Dopiero niedawno udało się opracować zaawansowane techniki obrazowania mózgu. Niektóre z nich zastosowaliśmy w ramach naszego badania. To właśnie dzięki nim będziemy w przyszłości w stanie dalej rozwijać sztuczną inteligencję oraz dokładniej diagnozować takie choroby psychiczne jak schizofrenia oraz depresja."

 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑