STRES ODCZUWANY PRZEZ NAUCZYCIELI MOŻE WPŁYWAĆ NA UCZNIÓW.

Dodaj do ulubionych

Stres odczuwany przez nauczycieli może wpływać na uczniów.

Jak dowodzą wyniki najnowszego badania, wypalenie zawodowe nauczycieli oraz stres odczuwany przez uczniów mogą być ze sobą ściśle powiązane. W ramach pracy naukowej poddano analizie korelację pomiędzy obniżoną chęcią nauczycieli do wykonywania zawodu a poziomem kortyzolu u uczniów. Substancja ta jest biologicznym wyznacznikiem poziomu odczuwanego stresu.  

 

Naukowcy pobrali próbki śliny od ponad 400 uczniów szkół podstawowych oraz przeanalizowali poziom zawartego w nich kortyzolu. Eksperci zauważyli, że w klasach, które nauczane były przez nauczycieli cierpiących na wypalenie zawodowe oraz zniechęconych do pracy z dziećmi, poziom kortyzolu u uczniów był zauważalnie wyższy. Fakt ten powiązano bezpośrednio z ich trudnościami w nauce oraz rozlicznymi problemami psychicznymi.  

 

"Wskazuje to, że stres może niejako przechodzić z nauczycieli na uczniów i odwrotnie" stwierdziła Eva Oberle, autorka badania, nowo mianowana adiunkt zdrowia publicznego Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej, jak też członkini Stowarzyszenia na Rzecz Wspomagania Edukacji Wczesnoszkolnej (HELP). "Nie udało nam się do tej pory ustalić, który z czynników pojawia się jako pierwszy – podniesiony poziom kortyzolu czy też wypalenie zawodowe. Jesteśmy jednakże przekonani, że wysoki poziom stresu w relacjach pomiędzy nauczycielem a uczniem jest jednym z powodów szeroko pojętych problemów edukacyjnych."

 

Oberle twierdzi, że napięta atmosfera w klasie może być spowodowana niewystarczającym zaangażowaniem nauczycieli, którzy to nie są w stanie wywrzeć odpowiedniego wpływu na swoich podopiecznych. To z kolei sprawić może, iż nie wyniosą oni z lekcji wymaganej od nich wiedzy, co przekłada się na mocniej odczuwany stres, którego jednym ze skutków jest wyższy poziom kortyzolu.

 

Stres może być także powodowany przez uczniów, którzy sprawiają problemy wychowawcze z uwagi na odczuwany niepokój, poprzez niewłaściwe zachowanie, czy też wysoce specyficzne potrzeby. W takim wypadku nauczyciel może czuć się przytłoczony ilością obowiązków i z mniejszym entuzjazmem prowadzić zajęcia.

 

"Nasze badanie wskazuje na potencjalne trudności występujące w relacjach pomiędzy uczniami a nauczycielami. Moment publikacji wyników testu zbiega się z okresem, w którym to odgórnie powiększa się klasy jednocześnie ograniczając wsparcie oferowane nauczycielom. " powiedziała Oberle.

 

"Najnowsze badania naukowe dobitnie pokazują, że nauczanie to jedna z najbardziej stresujących dziedzin życia, natomiast nauczyciele potrzebują odpowiedniego wsparcia z zewnątrz oraz profesjonalnych narzędzi umożliwiających przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, co z kolei pozwoli zwiększyć zadowolenie z wykonywanej pracy i ograniczyć ogólny poziom stresu w klasie" podsumowała profesor edukacji wczesnoszkolnej, Kimberly Schonert-Reichl, współautorka badania oraz przewodnicząca stowarzyszenia HELP. "Zaniedbując nauczycieli ryzykujemy zwiększonym stresem uczniów."

 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑