Za nasze poglądy polityczne odpowiedzialne są połączenia neuronowe

Dodaj do ulubionych

Za nasze poglądy polityczne odpowiedzialne są połączenia neuronowe

Gdy przedstawiamy swoje poglądy polityczne, stymulowane są obszary mózgu odpowiedzialne za postrzeganie własnej tożsamości oraz reakcje emocjonalne.  

Badanie przeprowadzone pod nadzorem specjalistów z uniwersytetu USC potwierdza istnienie fenomenu, który zauważyć można było ostatnio w amerykańskiej polityce: im więcej jest dowodów przeczących słuszności poglądów politycznych jednostki, tym bardziej utwierdza się ona w swoich przekonaniach.  

Neurolodzy z Instytutu Badań nad Mózgiem i Kreatywnością USC poinformowali, że wyniki testów pokazały w jaki sposób reagujemy na informacje o charakterze politycznym, niezależnie od tego czy były one fałszywe czy też prawdziwe.

 

"Przekonania polityczne mają charakter zbliżony do poglądów religijnych, jako że kształtują one naszą świadomość oraz stanowią spoiwo społeczności, w której na co dzień funkcjonujemy" powiedział główny autor badania, Jonas Kaplan, profesor zwyczajny psychologii  Instytutu Badań nad Mózgiem i Kreatywnością USC. "Rozważając alternatywny punkt widzenia na tak istotne dla nas kwestie, musimy wyobrazić sobie także alternatywną wersję siebie."

 

Celem określenia połączeń neuronowych, które to odpowiedzialne są za wiarę w słuszność własnych poglądów, neurolodzy sprawdzili do jakiego stopnia badani byli skłonni zmienić zdanie w kwestiach politycznych oraz niezwiązanych z polityką, w przypadku, gdy przedstawiono im informacje przeczące ich sposobowi postrzegania rzeczywistości.  

 

Zaobserwowano, że respondenci chętniej zmieniali zdanie w kwestiach neutralnych politycznie, na przykład gdy podano im informację, że "Albert Einstein był najznamienitszym fizykiem XX wieku."

 

Kiedy jednak poruszono kwestie polityczne, na przykład informując respondentów, że rząd Stanów Zjednoczonych powinien zmniejszyć finansowanie wojska, badani niechętnie zmieniali swój pogląd.  

 

"Zaskoczyło mnie, że ludzie poddawali pod wątpliwość fakt, iż Einstein był wybitnym fizykiem. Zauważyłem jednakże, że w niektórych kwestiach zachowujemy pełną elastyczność poglądów" stwierdził Kaplan.

 

Badanie opublikowano 23 grudnia w magazynie Scientific Reports. Jego współautorami byli Sarah Gimbel z Instytutu Badań nad Mózgiem i Kreatywnością oraz Sam Harris, neurolog, członek organizacji non-profit o nazwie Project Reason.

 

Reakcje mózgu na informacje podważające przekonania polityczne jednostki

W badaniu udział wzięło 40 osób, zadeklarowanych liberałów. Naukowcy określili u nich następnie na drodze rezonansu magnetycznego sposób, w jaki ich mózgi reagowały na informacje podważające ich poglądy.  

W trakcie skanowania mózgu, badanym przedstawiono osiem stwierdzeń politycznych oraz osiem politycznie neutralnych. Następnie usłyszeli oni pięć kontrargumentów, które podważały prawdziwość przedstawionych wcześniej informacji.

Respondenci ocenili stopień, w jakim utożsamiają się z każdym z oryginalnych stwierdzeń w skali od 1 do 7, zarówno przed jak i po zapoznaniu się z każdym z kontrargumentów. Naukowcy poddali następnie analizie ich mózg celem określenia obszarów, które były podczas badania najbardziej aktywne.  

 

Okazało się, że respondenci nie byli skłonni do zauważalnej zmiany swoich poglądów, nawet w przypadku, gdy przedstawiono im informacje negujące ich pogląd polityczny, jak na przykład "przepisy prawne regulujące posiadanie broni powinny zostać zaostrzone."

 

Naukowcy zauważyli jednakże, że badani oceniali słuszność swoich poglądów o jeden do dwóch punktów niżej w przypadku, gdy przedstawiono im kontrargumenty odnośnie stwierdzeń o charakterze niepolitycznym, jak na przykład "Thomas Edison wynalazł żarówkę." Jednym z kontrargumentów było stwierdzenie "Niemalże 70 lat przed Edisonem, Humphrey Davy zaprezentował Towarzystwu Królewskiemu lampę elektryczną."

 

Dzięki przeprowadzonemu badaniu udało się także ustalić, że osoby najmniej skłonne do zmiany poglądów legitymowały się najwyższą aktywnością ciała migdałowatego (obszaru zbliżonego wyglądem do migdała, zlokalizowano w centrum mózgu) oraz wyspy, płata kory mózgowej leżący w głębi bruzdy bocznej.

 

"Aktywność rzeczonych obszarów, które to typowo odpowiadają za odczuwane emocje oraz podejmowane decyzje, może wpływać na nasze reakcje po usłyszeniu stwierdzeń przeczących temu w co wierzymy " powiedział Kaplan, zastępca dyrektora Centrum Kognitywnego Obrazowania Mózgu Dornsife przy USC.

 

"Od dawna wiadomo, że ciało migdałowate silnie związane jest ze sposobem postrzegania zagrożenia" dodał ekspert. "Wyspa odpowiada z kolei za nasze uczucia oraz kontroluje stymulanty emocjonalne. Wyniki naszego badania potwierdzają hipotezę mówiącą, iż kiedy jesteśmy przestraszeni lub też znajdujemy się pod wpływem silnych emocji, nie jesteśmy skłonni do zmiany zdania na określony temat."

 

Myśli mają znaczenie

Naukowcy odkryli także, że System Wzbudzeń Podstawowych mózgu był bardziej aktywny w sytuacji, gdy poglądy badanych poddawano próbie.  

 "Obszary te związane są bezpośrednio z postrzeganiem samego siebie oraz konstruowaniem złożonych myśli"

Eksperci poinformowali, że ich badanie pokazuje, iż System Wzbudzeń Podstawowych odgrywa niebagatelną rolę w kształtowaniu osobistych przekonań oraz wyznawanych wartości.  

"Niezwykle istotne jest zrozumienie kiedy i dlaczego ludzie są skłonni do zmiany zdania" powiedziała Gimbel, pracownica Instytutu Badań nad Mózgiem i Kreatywnością. "Wiedza o tym jakie stwierdzenia mogą zmieniać poglądy polityczne może odegrać kluczową rolę w rozwoju społeczeństwa"

Rezultaty mogą także pomóc ekspertom zrozumieć sposób, w jaki nasz mózg reaguje na fałszywe informacje.  

 

"Emocje mają istotny wpływ na sposób w jaki postrzegamy świat oraz odróżniamy prawdę od fałszu" powiedział Kaplan. "Nie jesteśmy bezdusznymi komputerami, a organizmami biologicznymi."

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑