Zaufaj swojej intuicji

Dodaj do ulubionych

Myślenie analityczne najlepiej sprawdza się w przypadku, gdy określony problem rozwiązać można wykorzystując dobrze znane metody. Sytuacja taka ma miejsce na przykład w arytmetyce. Niekiedy jednak napotkać na swojej drodze możemy całkowicie nowe zagwozdki, których rozwiązaniem może być trudniejsze z uwagi na ograniczoną wiedzę odnośnie danego zagadnienia. W takim wypadku najlepiej posłuchać własnej intuicji.  

Jak wynika z najnowszych badań - jeżeli pomysł na rozwiązanie określonej zagwozdki przyjdzie do nas sam, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż będzie on słuszny.  

Seria eksperymentów potwierdziła przypuszczenia naukowców, iż nagłe chwile olśnienia w niektórych przypadkach sprawdzają się lepiej niż próby rozwiązania napotkanych trudności na drodze myślenia analitycznego.  
"Myślenie racjonalne nie zawsze jest najskuteczniejsze – może bowiem prowadzić do pomyłek w procesie rozwiązywania problemu" stwierdził członek grupy badawczej, doktor John Kounios, profesor na Wydziale Sztuki i Nauk Ścisłych Uniwersytetu Drexel oraz współautor książki zatytułowanej: „Eureka: Chwile olśnienia, myślenie kreatywne i ich wpływ na mózg." "Warto jednakże pamiętać, że momenty olśnienia przychodzą nieświadome oraz mają charakter automatyczny – nie możemy sprawić, aby nasz mózg w określonym momencie zaczął myśleć kreatywnie. W przypadku, gdy umysł podświadomie zbierze wystarczającą ilość informacji, rozwiązanie problemu przyjdzie do nas samoczynnie. Jeżeli do rozwiązania problemu konieczne jest myślenie kreatywne, zaleca wyczekanie na chwilę olśnienia zamiast skłaniania się ku myśleniu analitycznemu."
Eksperymenty bazujące na zastosowaniu czterech rodzajów zagadek logicznych, które respondenci mieli rozwiązać w określonym czasie wykazały, że decyzje podejmowane w chwili olśnienia w wielu przypadkach były słuszne. Co więcej, osoby, które częściej słuchały swojej intuicji często nie były w stanie rozwiązać problemu w ściśle określonych ramach czasowych. Badani rozwiązujący zagwozdki w sposób analityczny (celowy i świadomy) podawali rozwiązanie w odpowiednim czasie, jednakże odpowiedzi udzielane w ostatniej chwili były często niepoprawne.  
 
Zaufaj swojej intuicji!
Doktor Carola Salvi z Uniwersytetu Northwestern jest autorką pracy naukowej pod tytułem "Intuicyjne rozwiązania problemów okazują się prawidłowe częściej niż rozwiązania analityczne". Rezultaty pracy opublikowano w magazynie Thinking & Reasoning.
 

Ekspertka powiedziała: "Historia wielkich odkryć jest pełna niespodziewanych momentów olśnienia. Pozwala nam to twierdzić, że rozwiązania podpowiadane nam przez nasz umysł są bardzo często poprawne. Hipoteza ta nie została jednakże nigdy zbadana i może być oparta na błędnym przeświadczeniu spowodowanym nagłaśnianiem powodzenia kreatywnych rozwiązań problemów przy jednoczesnym zaniedbywaniu sytuacji, w których tego typu rozwiązania były błędne. W ramach naszego badania zbadaliśmy czy przeświadczenie o słuszności własnej intuicji jest uzasadnione."

 

Współautorami badania pracującymi z Salvi i Kouniosem byli: Mark Beeman (współautor książki " Eureka: Chwile olśnienia, myślenie kreatywne i ich wpływ na mózg") z Uniwersytetu Northwestern, Edward Bowden z Uniwersytetu Wisconsin-Parkside oraz Emanuela Bricolo z Uniwersytetu Milano-Bicocca we Włoszech.

 

Intuicja pod mikroskopem

Każdy z etapów przeprowadzonego testu opierał się na wykorzystaniu jednej z trzech zagadek logicznych: lingwistycznej, wizualnej lub oraz lingwistyczno-wizualnej.  
Przykładowo, w ramach jednej z łamigłówek językowych respondentom przedstawiono trzy różne słowa: "Adam" "drzewo" i "sos." Respondentów poproszono aby podali jednostkę lingwistyczną, która w odpowiednim kontekście pasowałoby do nich wszystkich. W tym przypadku było to „jabłko”. Zagadki wizualne bazowały na prezentacji pomieszanych fragmentów obrazka. Następnie badanych pytano co może on przedstawiać.  
 

Podczas eksperymentu wykorzystano od 50 do 180 zagadek. Każdemu z respondentów dano 15-16 sekund na udzielenie odpowiedzi. Kiedy uczestnik badania uznał, że zna odpowiedź, był on proszony o naciśnięcie przycisku i udzielenie odpowiedzi. Następnie informował on badaczy czy odpowiedź była skutkiem myślenia analitycznego czy kreatywnego.  

W znacznej większości przypadków odpowiedzi uzyskane na drodze myślenia kreatywnego były słuszne. W odniesieniu do zagadek lingwistycznych - aż w 94 % przypadków (dla porównania: myślenie analityczne pozwoliło na osiągnięcie wyniku na poziomie 78 %), natomiast dla zagadek wizualnych wartość wynosiła  78 % (42 % w przypadku myślenia racjonalnego).

 

Zła odpowiedź, słuszny tok myślenia

Analiza czasu potrzebnego na udzielenie odpowiedzi pozwoliła wykazać, że odpowiedzi udzielane na maksymalnie pięć sekund przed upływem czasu najczęściej były niepoprawne. 34 % rozwiązań zagadek lingwistycznych nie było słusznych (wartość ta równa była tylko w 10% dla odpowiedzi udzielonych wcześniej). Rozwiązania zagadek wizualnych podawane w ostatniej chwili były błędne w 72 % przypadków.  
Większość udzielonych odpowiedzi błędnych była skutkiem wykorzystania technik myślenia analitycznego. Ekspertom udało się obliczyć, że ilość nieprawidłowych odpowiedzi uzyskanych w taki sposób była dwa razy wyższa od liczby nieprawidłowych rozwiązań kreatywnych.  
Naukowcy udowodnili także, że najczęściej odpowiedzi podawane w ostatnich sekundach były strzałami będącymi skutkiem wykorzystania myślenia analitycznego.  
"Ustalenie ram czasowych na udzielenie odpowiedzi powoduje u badanych mniejsze lub większe poczucie niepewności" wyjaśnił Kounios. "Uczucie to sprawia, że mózg skłania się ku myśleniu analitycznemu. Określone ramy pozwalają niejako wymusić wykonanie zadania, jednakże jeżeli potrzebne jest rozwiązanie nietypowe, cechują się one niską skutecznością. Wyśrubowane terminy pozwolą na osiągnięcie wyników, które cechować się będą wysokim stopniem przewidywalności."
 

Osoby myślące kreatywnie nie miały zwyczaju zgadywać. Oczekiwały one na olśnienie.  

"Rozwiązania kreatywne rodzą się w podświadomości, co sprawia, że nie jest możliwe kontrolowanie momentu, w którym się one pojawią " powiedziała Salvi.
 

Zastanowienie a olśnienie

Myślenie analityczne najlepiej sprawdza się w przypadku, gdy określony problem rozwiązać można wykorzystując dobrze znane metody. Sytuacja taka ma miejsce na przykład w arytmetyce. Niekiedy jednak napotkać na swojej drodze możemy całkowicie nowe zagwozdki, których rozwiązaniem może być trudniejsze z uwagi na ograniczoną wiedzę odnośnie danego zagadnienia. W takim wypadku najlepiej posłuchać własnej intuicji.  
"Jeżeli w sytuacji zarówno osobistej jak i zawodowej dana osoba doświadcza olśnienia, jej pomysł potraktować należy jako prawdopodobne rozwiązanie problemu" podsumował Kounios. "Nie zawsze może być ono słuszne…istnieje jednakże większe prawdopodobieństwo, że będzie ono lepsze od tego wypracowanego drogą analityczną."
 
AUTOR:
Anna Puerllo
 
 
 
 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑