Geny ułatwiają odgadywanie myśli innych ludzi z ruchu ich gałek ocznych

Dodaj do ulubionych

Geny ułatwiają odgadywanie myśli innych ludzi z ruchu ich gałek ocznych

Nasze DNA w znacznym stopniu ułatwia nam odszyfrowywanie myśli oraz stanów emocjonalnych drugiej osoby podczas spoglądania jej głęboko w oczy. Informacje takie przedstawili badacze z Uniwersytetu Cambridge w swojej pracy naukowej opublikowanej w magazynie Molecular Psychiatry.

Dwadzieścia lat temu, zespół naukowców z Uniwersytetu w Cambridge opracował test “empatii kognitywnej”, który polegał ni mniej ni więcej, a właśnie na próbie “dekodowanie ludzkich emocji poprzez spoglądanie im w oczy”. Na jego podstawie określono, że niektórzy respondenci byli w stanie niemalże natychmiast odgadnąć myśli oraz emocje innych. Test pokazał też, że niektóre osoby mają ku temu większe predyspozycje. Naukowcy podali także, że kobiety osiągały wyższe średnie wyniki niż mężczyźni.  

Członkowie zespołu odpowiedzialnego za opracowanie testu podjęli obecnie współpracę z prywatnym instytutem badań genetycznych 23andMe oraz naukowcami z Francji, Australii oraz Holandii celem przeprowadzenia podobnego eksperymentu na grupie 89 tysięcy respondentów z całego świata. Większość z nich stanowili klienci 23andMe, którzy wyrazili zgodę na udział w eksperymencie. Test potwierdził, że empatia kognitywna jest przede wszystkim domeną kobiet.  

Co równie istotne, badacze potwierdzili, iż geny w znacznym stopniu wpływają na wyniki uzyskiwane podczas testu oraz zidentyfikowali genetyczne warianty chromosomu 3 ułatwiające paniom “czytanie w myślach” innych uczestników.  

Pieczę nad badaniem sprawował Varun Warrier, doktorant z Uniwersytetu Cambridge, jak również profesorowie Simon Baron-Cohen, dyrektor Centrum Badań nad Autyzmem Uniwersytetu Cambridge i Thomas Bourgeron z paryskiego Uniwersytetu Diderot, pracownik Instytutu im. Pasteura.  

W przypadku mężczyzn, wyniki osiągane na teście nie były skorelowane z aktywnością genów na chromosomie 3. Zespół naukowców zauważył identyczną prawidłowość podczas badania kohortowego, w którym wzięło udział 1500 osób.

Granicznym genem omawianego chromosomu 3 jest LRRN1, który to charakteryzuje się wysoką aktywnością w rejonie mózgu określanym mianem ciała prążkowanego. Odgrywa on także niebagatelną rolę w testach empatii kognitywnej. Eksperci podkreślili, że na wyniki uzyskiwane przez respondentów miała również wpływ powierzchnia całkowita ciała prążkowanego.

Badacze odnotowali, iż osoby cierpiące na autyzm oraz anoreksję osiągały gorsze wyniki podczas eksperymentu. Co intrygujące, udało im się także ustalić, że aktywność genów odpowiedzialna za osiąganie lepszych rezultatów zwiększała ryzyko wystąpienia anoreksji, nie natomiast autyzmu.

 

Varun Warrier powiedział: "Jest to największe badanie w historii poświęcone empatii kognitywnej. Nasz eksperyment jest także pierwszym, w ramach którego starano się określić korelację pomiędzy zdolnością odczytywania ludzkich myśli i emocji a wariacjami w ludzkim genomie. Jest to także istotny krok naprzód w kwestii rozwoju szeroko pojętej neurologii, pozwalający określić przyczyny zróżnicowania poziomu empatii kognitywnej."

 

Profesor Bourgeron dodał: "Nasze badanie pokazuje, że za empatię po części odpowiadać mogą geny. Nie należy jednak lekceważyć takich czynników jak wychowanie oraz doświadczenia osobiste."

 

Profesor Baron-Cohen podsumował: "Jesteśmy niezmiernie dumni z naszego odkrycia. Pragniemy teraz powtórzyć badanie na innej grupie celem sprawdzenia, czy wyniki będą zbliżone. Pozwoli to nam dokładnie określić wpływ zmian genetycznych na funkcjonowanie mózgu oraz określić powody wahania poziomu empatii kognitywnej. Dzięki udziałowi w badaniu tak dużej grupy respondentów, uzyskaliśmy pogląd spektrum zmian genetycznych występujących u ogółu populacji."

 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑