Osoby tej samej płci będą mogły mieć dzieci biologicznie spokrewnione z obydwojgiem rodziców

Dodaj do ulubionych

Dzięki gametogenezie in viro rodzice tej samej płci będą mogli mieć dzieci spokrewnione biologicznie z obydwojgiem z nich.  

Najnowsze badanie przeprowadzone na uniwersytecie George’a Washingtona miało na celu analizę możliwości wykorzystania gametogenezy in vitro (IVG) do reprodukcji, jak również określenie założeń etycznych jak i praktycznych rzeczonego rozwiązania. Wyniki badania opublikowano w magazynie Journal of Law and the Biosciences. (Prawo i Nauki Biologiczne).  

IVG definiuje się jako metodę rozmnażania (testowaną dotychczas głównie na myszach), w ramach której gamety pozyskiwane są z komórek o wielorakich możliwościach różnicowania się (tj. o możliwości wytworzenia różnorodnych typów komórek) lub też - z komórek embrionalnych. IVG może również otworzyć przed rodzajem ludzkim innowacyjną, nigdy wcześniej nie praktykowaną drogę rozmnażania. Eksperymenty naukowe implikują, iż po dokładnym poznaniu wpływu opisywanej metody reprodukcji na komórki ludzkie, możliwe będzie jej wykorzystanie na szeroką skalę  

 Profesor Sonia Suter analizuje potencjalne korzyści oraz zagrożenia praktykowania IVG. Stosuje w tym celu technikę autonomii relacyjnej. Kładzie ona także silny nacisk na kontekst prawny, naukowy oraz społeczny IVG. Mimo, że w dalszym ciągu konieczne będzie prowadzenie szeroko zakrojonych prac mających na celu wykorzystanie IVG na ludziach, profesor Suter twierdzi, iż: „przeszkodę w rozwoju technologii stanowić mogą dylematy etyczne dotyczące sposobu oraz ram czasowych opracowywania nowego sposobu reprodukcji.”   

Rozmnażanie przy pomocy IVG stanowić może szansę przede wszystkim dla kilku grup społecznych: osób, które z powodów fizycznych nie mogą mieć dzieci, par jednopłciowych oraz kobiet po menopauzie. 

Pary jednopłciowe muszą obecnie polegać na dawcach gamet. Korzystają one przede wszystkim z technologii rozmnażania wspomaganego (ART), takich jak sztuczne zapłodnienie. IVG od ART odróżnia fakt, iż pierwsza z nadmienionych metod umożliwić może takim parom wydanie na świat spokrewnionych z rodzicami dzieci. Indywidualne komórki połączone z naturalnie pobraną od drugiego z partnerów gametą pozwolą bowiem na wykształcenie embrionu. 

Profesor Suter poruszyła także kwestię “reprodukcji perfekcyjnej” przy wykorzystaniu IVG. Jak wyjaśnia: “Metoda ta może odegrać istotną rolę w zwiększaniu odsetka zdrowych noworodków.” Rzeczona innowacyjna technologia może zostać w przyszłości wykorzystana do stworzenia większej ilości embrionów celem diagnozy genetycznej. To z kolei da możliwość wyboru embrionów o najlepszym materiale komórkowym.  

Kwestią najistotniejszą jeżeli chodzi o potencjalne wykorzystanie IVG są ewentualne zagrożenia jakie niesie ze sobą nadmieniona technika reprodukcji. Jak mówi Suter: "Posiadamy wysoce ograniczoną wiedzę dotyczącą związku występującego pomiędzy zmianą typu komórki a wymazaniem lub też usunięciem już istniejących schematów kodowania celem ułatwienia reprodukcji. Jedynym sposobem zademonstrowania skuteczności techniki  jest zastosowanie gamet in vitro do stworzenia zdrowego dziecka w warunkach kontrolowanych. Najpierw należy jednakże upewnić się, iż procedura taka będzie w stu procentach bezpieczna."

Pomimo wątpliwości dotyczących zagrożeń wynikających ze stosowania IVG oraz faktu, że opisywana technologia w dalszym ciągu nie jest odpowiednio rozwinięta, profesor Suter w dalszym ciągu uważa, iż (tak jak miało to miejsce w przypadku ART) IVG może w przyszłości stać się kolejnym sposobem zwielokrotniania populacji gatunku ludzkiego. 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑