Botoks - Nowe sposoby poprawy bezpieczeństwa i skuteczności zastrzyków z botoksu.

Dodaj do ulubionych

Czy botos (toksyna botulinowa) jest bezpieczny? Co mówią najnowsze badania naukowe? Nowe podejście do neurotoksyn botulinowych oraz do ich interakcji z komórkami przybliża naukowców do opracowania bezpieczniejszych form botoksu i lepszego zrozumienia niebezpiecznej choroby znanej botulizmem. Dzięki porównaniu wszystkich znanych struktur neurotoksyn botulinowych, naukowcy piszący w dzienniku Cell Press w dziale na temat Kierunków w Naukach Biochemicznych, przedstawili w dniu 1 października sugestie na nowe sposoby poprawy bezpieczeństwa i skuteczności zastrzyków z botoksu.

"Jeśli ze struktur o wysokiej rozdzielczości wiemy, jak neurotoksyny botulinowe wchodzą w interakcję z receptorami, możemy zaprojektować inhibitory lub specyficzne przeciwciała skierowane na styk wiązania, aby zapobiec interakcji," powiedział Richard Kammerer z Paul Scherrer Insititute w Szwajcarii. "Co więcej, możliwe będzie zaprojektowanie bezpieczniejszych toksyn dla zastosowań medycznych i kosmetycznych."

Botoks - Oprócz zwyczajowego zastosowania w kosmetyce, neurotoksyny są stosowane do leczenia stanów chorobowych mięśni związanych z porażeniem mózgowym, stwardnieniem rozsianym, udarem, chorobą Parkinsona i innymi schorzeniami.

Bakterie zwane Clostridium botulinum, będące klasycznym zanieczyszczeniem konserw robionych w warunkach domowych, produkują neurotoksyny, które po spożyciu przechodzą do jelita i dostają się do krwiobiegu, wyjaśnił Kammerer. Kiedy neurotoksyny dotrą do neuronów, wiążą się z receptorami na powierzchni komórki. W kilku krokach część toksyny jest uwalniana wewnątrz komórki. Tam część łańcucha lekkiego działa jak proteaza, aby w specyficzny sposób rozszczepić białko odpowiedzialne za uwolnienie acetylocholiny, neuroprzekaźnika przekazującego sygnał z nerwu do mięśnia. Wynikiem tego jest paraliż, który może być śmiertelny, jeśli dotknie mięśnie odpowiedzialne za oddychanie.

Kammerer i jego współpracownicy oferują kompleksowy przegląd wysokiej rozdzielczości struktur neurotoksyn botulinowych i ich zespołów z receptorami powierzchniowymi komórek, z których wiele stało się dostępnych dopiero niedawno. Choć wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi, nowy obraz BoNT/A i jego interakcji wzbudza znaczne nadzieje na mniej ryzykowne kliniczne zastosowanie botoksu w przyszłości.

 

"Szeroka gama dawek BoNT/A wykorzystywana w zastosowaniach medycznych lub kosmetycznych stanowi znaczne ryzyko przypadkowego przedawkowania BoNT/A" piszą naukowcy. "Złożona struktura krystaliczna BoNT/A-SV2C zapewnia mocną platformę dla racjonalnego projektowania wariantów BoNT/A z osłabionymi właściwościami wiązania SV2C. Takimi wariantami są białka, które mogą przyczynić się do bezpieczniejszego zastosowania toksyny".

 

 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑