Czy jedzenie, które spożywamy ma wpływ na nasze geny?

Dodaj do ulubionych

Czy jedzenie, które spożywamy może mieć wpływ na nasze geny?

 Na niemalże wszystkie nasze geny wpływ może mieć konsumowane pożywienie. Badanie przeprowadzone na drożdżach używanych jako model służący do analizy niektórych podstawowych procesów ciała  wykazuje, że mimo iż aktywność naszych genów ma wpływ na metabolizm, może mieć miejsce również sytuacja odwrotna.   

 "Zwykło się uważać, że nasze geny kontrolują sposób, w jaki przyswajane i przetwarzane są na molekuły składniki odżywcze. Udało nam się jednakże stwierdzić, że również sposób, w jaki są one absorbowane przez ciało może mieć wpływ na aktywność genów" wyjaśnił doktor Ralser.
 Jak pokazują rezultaty najnowszego badania opublikowane w magazynie Nature Microbiology, na aktywność naszych genów może wpływać typ konsumowanego pożywienia. Eksperyment przeprowadzony na drożdżach – używanych jako model służący do analizy niektórych podstawowych procesów ciała – wykazuje, że mimo iż aktywność naszych genów ma wpływ na metabolizm, sytuacja odwrotna również może mieć miejsce.  
 

Funkcjonowanie naszych genów warunkowane jest zarówno ich aktywnością ogólną jak i częstotliwością zachodzenia reakcji chemicznych umożliwiających utrzymanie właściwej wydolności komórek. Nadmienione reakcje zbiorczo określa się mianem metabolizmu. Daje on organizmowi możliwość rozbijania składników odżywczych na molekuły, pozyskiwania energii oraz produkcji składników niezbędnych komórkom do właściwego funkcjonowania.  

 

Wiedza o genomie – kompletnym schemacie DNA – dostarcza istotnych informacji na temat charakterystyki danego organizmu. Niestety jednak nie daje ona naukowcom pełnego obrazu jego funkcjonowania: określone geny mogą być bowiem regulowane przez inne geny, rejony DNA lub modyfikatory epigenetyczne – niewielkie molekuły powiązane z DNA, pełniące rolę swoistych przełączników aktywujących lub deaktywujących geny.  

 

Wcześniejsze badania wskazywały, że za regulację genową odpowiadać może także sieć metaboliczna – zbór reakcji biochemicznych zachodzących w organizmie. Częstotliwość i jakość rzeczonych reakcji zależna jest przede wszystkim od składników odżywczych dostarczanych komórkom – cukrów, aminokwasów, kwasów tłuszczowych oraz witamin pozyskiwanych z pożywieniem.  

 

Celem określenia roli odgrywanej przez metabolizm w  regulacji komórek, międzynarodowy zespół naukowców pod przewodnictwem doktora Markusa Ralsera z Uniwersytetu Cambridge oraz Instytutu im. Francisa Cricka w Londynie przeanalizował rolę metabolizmu w kontrolowaniu najbardziej podstawowych funkcji  komórkowych. Do badań wykorzystano komórki drożdży. Stanowią one sprawdzony i miarodajny model wykorzystywany w eksperymentach biologicznych. Co więcej, wprowadzanie modyfikacji do modelu jest znacznie łatwiejsze niż ma to miejsce w przypadku schematów zwierzęcych. Rozliczne geny oraz podstawowe mechanizmy komórkowe są dodatkowo identyczne lub wysoce zbliżone do tych zidentyfikowanych zarówno u ludzi jak i zwierząt.  

 

Badacze dokonali daleko idących zmian w poziomach istotnych metabolitów – produktów reakcji metabolicznych – w komórkach drożdży oraz przeanalizowali w jaki sposób fakt ten wpłynął na funkcjonowanie genów oraz wytwarzane przez nie molekuły. Zaobserwowano, że zmiany w metabolizmie wpłynęły na dziewięć z dziesięciu genów.  

 

"Metabolizm komórkowy jest o wiele dynamiczniejszy niż początkowo przypuszczaliśmy" stwierdził doktor Ralser. "W niemalże wszystkich genach zaszły zmiany na skutek modyfikacji typu i ilości dostarczanych składników odżywczych. W wielu przypadkach wpływ był tak silny, że zredefiniowany profil metaboliczny prowadzał do całkowitej zmiany aktywności genowej.  

 

"Zwykło się uważać, że nasze geny kontrolują sposób, w jaki przyswajane i przetwarzane są na molekuły składniki odżywcze, jednakże udało nam się stwierdzić, że również sposób, w jaki są one absorbowane przez ciało może mieć wpływ na aktywność genów" wyjaśnił doktor Ralser.

 

Eksperci uważają, iż wyniki badań uznać należy za wysoce istotne, jako że mogą one pomóc określić między innymi jak ciało zareaguje na określone typy leków. W przypadku postawania nowotworów, komórki wykształcają rozliczne mutacje genowe, które to mogą zmieniać wewnątrzkomórkową sieć metaboliczną. Fakt ten może z kolei mieć wpływ na funkcjonowanie genów oraz wyjaśniać dlaczego niektóre z leków nie legitymują się wystarczającą skutecznością, nawet pomimo właściwej kompozycji składników.  

 

"Z rezultatów badań skorzystać mogą także naukowcy" podsumował doktor Ralser. "Eksperymenty biologiczne ciężko powtórzyć w niewspółpracujących ze sobą laboratoriach, za co niejednokrotnie wini się brak doświadczenia naukowców. Okazuje się jednakże, że nawet niewielkie zmiany metaboliczne mogą mieć istotny wpływ na wyniki eksperymentów. Konieczne jest więc stworzenie nowych procedur laboratoryjnych, które to pozwoliłyby na lepszą kontrolę oraz analizę zmian metabolicznych. Dzięki temu eksperci będą w stanie opracowywać testy, których wyniki będą w zauważalnie wyższym stopniu wiarygodne."

 

 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑