Regularne spożywanie owoców w okresie dojrzewania obniża ryzyko wystąpienia raka piersi

Dodaj do ulubionych

Regularne spożywanie owoców w okresie dojrzewania skorelowane jest z niższym ryzykiem wystąpienia raka piersi 

Ryzyko to zwiększa jednakże przyjmowanie dużych ilości alkoholu w wieku dorosłym  

Dwie powiązane ze sobą prace naukowe rzucają nowe światło na korelacje zachodzące pomiędzy spożyciem alkoholu i stosowaną dietą a ryzykiem wykształcenia się raka piersi oraz chorób serca. W ramach pierwszego z eksperymentów udało się określić, że regularne spożywanie owoców podczas okresu dojrzewania skorelowane jest z obniżonym ryzykiem wystąpienia mutacji odpowiedzialnych za nowotwór piersi. Drugi z nich dowiódł, że ryzyko to ulega podwyższeniu po zwiększeniu ilości spożywanego alkoholu.   

Dwie powiązane ze sobą prace naukowe opublikowane w tym tygodniu w magazynie The BMJ pozwalają lepiej zrozumieć powiązania występujące pomiędzy alkoholem, dietą i ryzykiem wystąpienia raka piersi oraz chorób serca.

W ramach pierwszego z badań naukowcy ustalili, że dzięki spożywaniu owoców w okresie dojrzewania ogranicza się szansa zachorowania na nowotwór piersi. Drugie z nich wykazało, że ryzyko to zwiększa się wraz ze zwielokrotnieniem ilości spożywanego regularnie alkoholu.   

Naukowcy przed przystąpieniem do badania sformułowali hipotezę mówiącą, że warzywa i owoce chronią nasze ciało przed rakiem piersi. Niemniej jednak, dostępne dane naukowe nie dostarczały wystarczających informacji w tej kwestii. Większość przeprowadzonych testów dotyczyła bowiem respondentów w wieku średnim oraz osób starszych. Nie brano pod uwagę okresu dojrzewania, kiedy to tkanka piersiowa jest najbardziej narażona na działanie czynników rakotwórczych.  

Z uwagi na ten fakt, zespół naukowców ze Stanów Zjednoczonych postanowił jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie czy spożycie owoców oraz warzyw w rzeczonym okresie może przyczynić się do minimalizacji ryzyka wykształcenia się nowotworu piersi. Poddali oni w tym celu analizie zwyczaje dietetyczne 90. tysięcy pielęgniarek, które to przez dwadzieścia kolejnych lat gromadziły dane dotyczące swojego programu żywieniowego. Zgromadzone informacje pozwoliły też określić wpływ diety stosowanej w okresie dojrzewania na organizm. 

Ekspertom udało się ustalić, że regularne spożywanie znacznych ilości owoców w nadmienionym okresie (2,9 porcji dziennie) powodowało obniżenie o 25 % ryzyka nowotworu piersi.  

Zidentyfikowano przede wszystkim korzystny wpływ jabłek, bananów oraz winogron na ludzki organizm. Ich spożycie wiązało się z największymi korzyściami na początku wieku dojrzewania, natomiast na późniejszym etapie rozwoju ryzyko pojawienia się nowotworu ograniczało spożywanie pomarańczy i kapusty. Nie udało się jednocześnie stwierdzić występowania bezpośredniego powiązania pomiędzy spożyciem soków owocowych a ryzykiem nowotworu piersi.  

Autorzy twierdzą, że ich odkrycie dowodzi słuszności wypracowanych przez lata zaleceń profilaktyki nowotworowej. Mówią one, że wysoce korzystne jest spożywanie dużych ilości warzyw i owoców oraz podkreślają, że konieczne jest zadbanie o ich maksymalną różnorodność w okresie dojrzewania.  

 

W notatce prasowej, badacze z Uniwersytetu Oksford napisali: "Potrzebujemy kolejnych dowodów, aby wyciągnąć jednoznaczne wnioski dotyczące korzystnego wpływu spożycia warzyw i owoców w okresie dojrzewania na ryzyko wystąpienia raka piersi." Dodają oni jednakże, że ich pozytywny wpływ na ogólny stan zdrowia przyjąć należy za pewnik, a zdrową dietę powinno się stosować niezależnie od wieku.

 

W drugim z opisywanych eksperymentów, zespół duńskich naukowców podjął się przeanalizowania wpływu zmiany ilości przyjmowanego alkoholu na ryzyko wykształcenia nowotworu piersi oraz chorób serca. Z danych statystycznych wynika bowiem, że alkohol stanowi przyczynę aż 11 % wszystkich diagnozowanych nowotworów piersi w Wielkiej Brytanii.  

 

Aby możliwe było osiągnięcie rzeczonego celu, naukowcy przyjrzeli się historii chorób ponad 22 tysięcy Dunek w wieku pomenopauzalnym. Odkryto, że panie, które zwiększyły spożycie alkoholu z dwóch do ponad pięciu drinków dziennie legitymowały się o 30 % zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób serca przy jednoczesnym 20. procentowym zmniejszeniu ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej.   

Co ciekawe, u kobiet, które ograniczyły przyjmowanie napojów wyskokowych nie zauważono ograniczenia ryzyka nowotworu piersi ani chorób serca. 

Naukowcy stwierdzili, że wyniki ich eksperymentu potwierdzają postawioną hipotezę mówiącą, iż spożycie alkoholu wprost proporcjonalnie wpływa na ryzyko nowotworu piersi oraz odwrotnie proporcjonalnie na ryzyko chorób serca. 

 "Istnieje prawdopodobieństwo, że spożywanie umiarkowanych ilości alkoholu niesie ze sobą korzyści zdrowotne, jednakże przyzwyczajenie takie poskutkować może wykształceniem się nowotworu piersi czy wystąpieniem innych śmiertelnych chorób" wyjaśniają specjaliści. "Pragniemy także poinformować, że ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca ograniczyć można poprzez zmianę stylu życia jak również przyjmowanie odpowiednich leków."

Obydwa badania mają charakter obserwacyjny, a więc ich interpretacja powinna uwzględniać wpływ czynników zewnętrznych. Nie należy także na ich podstawie wyciągać ostatecznych wniosków na temat występujących pomiędzy badanymi aspektami związków przyczynowo skutkowych. 

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑